Centres Científics i Tecnològics UB

Tècniques

Biociències: Anàlisi d'interaccions moleculars, Citometria, Crio-microscòpia electrònica, Estabularis, Estació Científica d'Alta Muntanya (ECAM), Genòmica, Microscòpia electrònica (TEM/SEM), Microscòpia òptica avançada, Proteòmica, Tècniques nanoBio SPM (AFM, STM), Unitat Tècnica de Protecció Radiològica.
Materials: Anàlisi de superfícies (ESCA / Auger), Difracció de raigs X, Granulometria, Mecànica, electrònica i de buit, MET aplicada a materials, Microscòpia de sonda pròxima (AFM, STM) i interferometria-confocal, Microscòpia electrònica de rastreig, Microsonda electrònica, Paleomagnetisme, Superfície específica BET i porosimetria.
Químiques: Anàlisi Elemental Orgànica, Anàlisi de metalls (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA), Cromatografia de gasos - Espec. de masses aplicada, Datació per radiocarboni, Espectrometria masses de caracterització molecular, Espectrometria masses de relació isotòpica, Espectroscòpia molecular, Espectroscòpia Raman, Mesures magnètiques, Polimorfisme i calorimetria, Ressonància magnètica nuclear (RMN), Tècniques mediambientals complementàries, Tècniques separatives (HPLC,HPLC-MS,HPLC-HRMS).