Centres Científics i Tecnològics UB

Oferta tecnològica

Tecnologies en Biociències: Anàlisi d’imatges, Anàlisi d'interaccions moleculars, Bioinformàtica, Citometria, Crio-microscòpia electrònica, Estabularis, Genòmica, Microscòpia electrònica (TEM/SEM), Microscòpia òptica avançada, Proteòmica, Tècniques nanoBio SPM (AFM, STM), Unitat Tècnica de Protecció Radiològica.
Tecnologies de Materials: Anàlisi de superfícies (ESCA / Auger), Difracció de raigs X, Espectrometria de Masses d'Ions Secundaris (SIMS), Granulometria, Mecànica, electrònica i de buit, MET aplicada a materials, Microscòpia de sonda pròxima (AFM, STM) i interferometria-confocal, Microscòpia electrònica de rastreig, Microsonda electrònica, Paleomagnetisme, Superfície específica BET i porosimetria.
Tecnologies Químiques: Anàlisi de metalls (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA), Cromatografia de gasos - Espec. de masses aplicada, Datació per radiocarboni, Espectrometria masses de caracterització molecular, Espectrometria masses de relació isotòpica, Espectroscòpia molecular, Espectroscòpia Raman, Mesures magnètiques, Polimorfisme i calorimetria, Ressonància magnètica nuclear (RMN), Tècniques mediambientals complementàries, Tècniques separatives (HPLC,LC-MS,LC-HRMS,EC i AEO).