Centres Científics i Tecnològics UB

Proteòmica

Contacte: proteomed@ccit.ub.edu

Electroforesi bidimensional i SDS-PAGE.
Anàlisi d’imatges. Anàlisis quantitatius de marcatges fluorescents.
Espectrometria de masses aplicada a pèptids i proteïnes.
Cromatografia líquida (nanoHPLC).
Separació de pèptids i proteïnes per nanoHPLC i 2D nanoHPLC.
Anàlisis quantitatives de mostres proteiques. (DIGE, ICAT, TMT, iTRAQ), Label-free quantification, SILAC, pseudo Reaction Monitoring (SRM).
Identificació de proteïnes. Mostres simples i complexes.
Identificació de modificacions post-traduccionals (Fosforilacions, acetilacions, altres...).
Anàlisi de proteïnes senceres.
Estudi de marcadors proteics.
Estudi de modificacions posttraduccionals en mostres proteiques.
Identificació de proteïnes de mostres molt complexes.
Estudis de proteòmica funcional.
Anàlisis quantitatius relatius i absoluts.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
CORDOBILLA CASCALES RAQUEL Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934039929 934039946 raquelcordobilla@ccit.ub.edu
ESTANYOL ULLATE (*) JOSEP MARIA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934039929 934039946 jmestanyol@ub.edu


      (*) per a més informació