Centres Científics i Tecnològics UB

Proteòmica

 • Electroforesi bidimensional i SDS-PAGE.
 • Anàlisi d’imatges. Anàlisis quantitatius de marcatges fluorescents.
 • Espectrometria de masses aplicada a pèptids i proteïnes.
 • Cromatografia líquida (nanoHPLC).
 • Separació de pèptids i proteïnes per nanoHPLC i 2D nanoHPLC.
 • Anàlisis quantitatives de mostres proteiques. (DIGE, ICAT, TMT, iTRAQ), Label-free quantification, SILAC, pseudo Reaction Monitoring (SRM).
 • Identificació de proteïnes. Mostres simples i complexes.
 • Identificació de modificacions post-traduccionals (Fosforilacions, acetilacions, altres...).
 • Anàlisi de proteïnes senceres.
 • Estudi de marcadors proteics.
 • Estudi de modificacions posttraduccionals en mostres proteiques.
 • Identificació de proteïnes de mostres molt complexes.
 • Estudis de proteòmica funcional.
 • Anàlisis quantitatius relatius i absoluts.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
CORDOBILLA CASCALES RAQUEL Edifici Clúster (PCB)
C/ Baldiri Reixac, 10
934039929 raquelcordobilla@ccit.ub.edu
DE OLIVEIRA CACHEADO ELIANDRE Edifici Clúster (PCB)
C/ Baldiri Reixac, 10
934034653 edeoliveira@ccit.ub.edu
ESTANYOL ULLATE (*) JOSEP MARIA Edifici Clúster (PCB)
C/ Baldiri Reixac, 10

Fac. Medicina
C/ Casanova, 143
934034653

934039937
jmestanyol@ub.edu

(*) per a més informació.Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament