Centres Científics i Tecnològics UB

Usuaris

Alta Usuari, Normativa i Formularis

Tota persona que sol·liciti per primera vegada rebre qualsevol prestació de serveis per part dels CCiTUB caldrà que es doni d'alta com a Usuari. A tal efecte, haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud d'alta d'usuari. Un cop emplenat, el formulari s'ha de fer arribar via email a usuaris@ccit.ub.edu
Normativa Usuaris normativa
Alta Usuari de Projecte UB-FBG form
Alta Usuari d'institució pública o entitat privada form
Alta Usuari Vinculat a un responsable que asumeix la despesa form
Accès a l'edifici fora d'horari d'atenció form
Pla d'autoprotecció de l'edifici dels CCiTUB - Solé i Sabaris .zip

Comanda de treball i Tarifes

Cada sol·licitud de prestació de servei quedarà enregistrada a través de la comanda de treball, que és específica per a cada tipus de prestació i que li serà entregada a l'usuari per part del tècnic responsable.

Les tarifes poden ser consultades al següent link

Reserva d'aparells

Algunes tècniques dels CCiTUB disposen d'agendes online per fer reserves dels seus equipaments. Qui ho vulgui pot posar-se en contacte amb el responsable de cadascuna de les tècniques en qüestió per demanar accès. Cada sol·licitud de prestació de servei quedarà enregistrada a través de la comanda de treball, que és específica per a cada tipus de prestació i que li serà entregada a l'usuari per part del tècnic responsable.