Centres Científics i Tecnològics UB

Usuaris

Alta Usuari, Normativa i Formularis

Tota persona que sol·liciti per primera vegada rebre qualsevol prestació de serveis per part dels CCiTUB caldrà que es doni d'alta com a Usuari. A tal efecte, haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud d'alta d'usuari. Un cop emplenat, el formulari s'ha de fer arribar via email a usuaris@ccit.ub.edu

 Formulari Online Documentació
    
Alta d'Usuaris                  
Normativa Usuaris

Política de reconeixement de
les core facilities


Accès a l'edifici fora d'horari d'atenció

Pla d'autoprotecció de l'edifici dels CCiTUB - Solé i Sabaris

Comanda de treball i Tarifes

Cada sol·licitud de prestació de servei quedarà enregistrada a través de la comanda de treball, que és específica per a cada tipus de prestació i que li serà entregada a l'usuari per part del tècnic responsable.

Les tarifes dels CCiTUB són aprovades pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, i poden ser consultades a la web de la pròpia universitat. Per a una consulta més concreta, contacteu directament amb el personal dels nostres laboratoris o a través dels nostre formulari [+].

Reserva d'aparells

Algunes tècniques dels CCiTUB disposen d'agendes online per fer reserves dels seus equipaments. Qui ho vulgui pot posar-se en contacte amb el responsable de cadascuna de les tècniques en qüestió per demanar accès. Cada sol·licitud de prestació de servei quedarà enregistrada a través de la comanda de treball, que és específica per a cada tipus de prestació i que li serà entregada a l'usuari per part del tècnic responsable.