Centres Científics i Tecnològics UB

SOL·LICITUD ALTA USUARI/A DELS CCiTUB

Condicions generals (la presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les següents clàusules):

1.- La tramitació de l'alta com a usuari/a, implica l'acceptació de la Normativa interna dels Centres Científics i Tecnològics.
2.- Recordeu que heu de comunicar les modificacions i baixes, a usuaris@ccit.ub.edu
3.- La persona sol·licitant haurà de guardar-se còpia del formulari per la seva traçabilitat.

Validesa alta usuari/a:

Titulars 5 anys, autoritzats 2 anys. Aquest període s'ampliarà automàticament si la persona usuària ha realitzat treballs durant el període de validesa de la fitxa. Titulars UB/FBG no caduquen.

* Camps obligatoris

DADES DE LA PERSONA QUE DEMANA L'ALTA:
(per tal de poder sol·licitar prestacions de serveis a les instal·lacions dels CCiTUB)
Nom: * Cognoms: *
DNI: *
(amb lletra)
Número de telèfon: *
Adreça de correu electrònic: * Adreça de correu electrònic: *
(verificar)
Sou titular? *
(sou la persona que assumirà la despesa?)         
    Si     No


 

SERVEIS:
Teniu previst reservar equipament o demanar serveis en algun dels següents laboratoris? *

Anàlisi d’interaccions moleculars, Anàlisi de superfícies, Citometria, Crio-microscòpia electrònica, Genòmica, Microscòpia electrònica TEM, Microscòpia electrònica TEM aplicada a materials, Microscòpia electrònica SEM o Microscòpia òptica avançada.

Si     No

 

NORMATIVES D'USUARI/A:
* He llegit i accepto la normativa interna dels CCiTUB [+]
* He llegit i accepto la Política de Reconeixement de les Core facilities[+]
CLÀUSULA INFORMATIVA:
Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

(1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) Les finalitats del tractament són la gestió dels serveis contractats als CCiTUB i la realització d’anàlisis estadístiques. Tanmateix i si ens doneu el vostre consentiment, us farem arribar enquestes de satisfacció en relació amb els serveis contractats, i us enviarem per correu electrònic informació relativa als CCiTUB (sobre nous aparells i cursos de formació). (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats en el següent document[+]

* Declaro que he llegit el dret d’informació i consento el tractament de les meves dades personals en els termes indicats.
Consento que m’envieu enquestes de satisfacció en relació amb els serveis contractats
Consento que m’envieu informació relativa als CCiTUB per correu electrònic en els termes indicats
Enviament:

CAPTCHA Image

[ Canvia la imatge ]
* Introduiu el text de la imatge:
Per qualsevol problema amb el formulari d'alta, si us plau, escriviu un correu electrònic a usuaris@ccit.ub.edu