Centres Científics i Tecnològics UB

Ressonància magnètica nuclear (RMN)

Espectroscòpia d’RMN (400-800 MHz) per a l’estudi de mostres en solució i observació de nuclis actius (1H, 13C, 19F, 31P, 113Cd, 195Pt, 29Si, 15N, etc.).
Determinació estructural de compostos orgànics i inorgànics (pes molecular petit- mitjà).
Realització d’experiments d’1D i bidimensionals (COSY, DQFCOSY, TOCSY, HSQC, HMBC, NOESY). Experiments de Difusió DOSY.
Experiments combinats, com HMQC-TOCSY, i altres experiments heteronuclears
Anàlisi d’estructures complexes (productes naturals, compostos d’interès biològic).
Experiments multidimensionals per a la determinació estructural en proteïnes.
Utilització combinada d’1H, 13C i 15N per a l’estudi de molècules complexes, com ara proteïnes, mitjançant experiments de detecció inversa 2 i 3D.
Implementació de noves seqüències i mètodes. Aplicació i desenvolupament metodològic.
Control dels processos de síntesi i/o purificació de compostos orgànics.
Determinació d’impureses i components minoritaris, anàlisis quantitatives.
Experiments de Difusió DOSY.
Seguiment de processos, cinètiques. Experiments de temperatura variable.
Determinació d’interaccions entre proteïnes i compostos de baix pes molecular.
Treballs d’acord amb procediments normalitzats (SOP) per a l’anàlisi d’API's (segons USP, Farmacopea Europea, ASTM).
Identificació de compostos, assignació d’espectres, informes i avaluacions.
Assignació d’espectres d’RMN per a la identificació d’estructures.
Anàlisi d’heparines (segons normativa FDA-USP i de les Farmacopea Europea i Japonesa).
Anàlisi de Polaxàmers (segons procediment EP, USP).
Anàlisi de polímers PGLA (segons ASTM).
Anàlisi d’identificació per a complir la normativa REACH.
Estudi de metabòlits resultants de l’aplicació d’un principi actiu (ja sigui d’una forma directa o previ tractament en sistemes d’HPLC).
Anàlisis quantitatives mitjançant la utilització de patrons interns.
Determinació del grau de deuteració.
Estudis de puresa i composició de polímers solubles.
Aplicació de l’RMN en l’anàlisi de productes alimentaris (olis, làctics, sucs, additius, etc.).
Assessorament i formació per a l’optimització de l’ús de la instrumentació d’RMN existent als centres privats.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
CARDENAS LOPEZ FRANCISCO (*) Fac. Química C/ Martí i Franquès, 1 934021324/
934021328
fran@ccit.ub.edu
GAIRI TAHULL MARGARIDA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034466 marga@ccit.ub.edu
GALLEN ORTIZ ALBERT Fac. Farmàcia Av.Joan XXIII s/n 934021891 agallen@ccit.ub.edu
GONZALEZ GONZALEZ MAITE Fac. Química C/ Martí i Franquès, 1 934021324/
934021328
tgonzalez@ccit.ub.edu
MALLOR FRANCO JORGE Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934021324 jorgemallor@ccit.ub.edu
MERIEL MARCO VÍCTOR Fac. Química C/ Martí i Franquès, 1 934021324 vmeriel@ccit.ub.edu
MOLINS MONTSERRAT Mª ANTONIA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934021324 molins@ccit.ub.edu
MUÑOZ-TORRERO LOPEZ-IBARRA VICTORIA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034466 vmunoztorrero@ccit.ub.edu
NIETO FERNANDEZ OSCAR Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034466 oscarnieto@ccit.ub.edu
PUIG MIELGO DANIEL Fac. Química C/ Martí i Franquès, 1 934021324 danielpuig@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipamentICTS R-LRB