Centres Científics i Tecnològics UB

Microsonda electrònica

Contacte: msonda@ccit.ub.edu

Microanàlisi de raigs X amb sonda d'electrons (EPMA) per espectrometria de raigs X dispersiva en longitud d’ona (WDS) i/o energia (EDS).
Anàlisi elemental puntual (qualitatiu i quantitatiu).
Perfils en línia i mapes de composició (qualitatius i quantitatius).
Anàlisi puntual i perfil en línia de composició i gruix de capes primes i multicapes.
Imatges d’electrons secundaris, retrodispersats i absorbits.
Càlculs específics per minerals (fórmules estructurals, termes finals de les substitucions o solucions sòlides...).
Recobriment amb carboni.
Estudi de minerals indicadors en exploració minera (or, diamants, etc.)
Anàlisi de minerals industrials. . Anàlisi de sediments i sòls (estudis ambientals)
Anàlisi de capes primes i recobriments.
Caracterització de la microestructura d'acers, aliatges i metalls. Anàlisi de defectes i precipitats. Anàlisi de soldadures.
Control de qualitat de vidres, adobs, etc.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
LLOVET XIMENES XAVIER CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934037203 xavier@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació