Centres Científics i Tecnològics UB

Anàlisi de metalls (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA)

Plasma d’inducció acoblat (ICP-OES i ICP-MS).
Fluorescència de raigs X (FRX).
Absorció atòmica de flama.
Espectròmetre de masses de plasma d’inducció acoblat multi-col·lector (MC-ICPMS).
Determinació d’aproximadament 70 metalls en tot tipus de mostres.
Determinació de les relacions isotòpiques de B, Sr, Nd i Pb. Els mètodes per altres famílies isotòpiques requeririen posada a punt (consultar).
Relacions isotòpiques de Nd, Sr i B en aigües.
Relacions isotòpiques de Nd, Sr, Pb, Li i U en minerals, sediments, mostres arqueològiques, etc.
Relacions isotòpiques de Sr i Pb en aliments.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
BAENA PEREZ BARBARA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021353 barbarabaena@ccit.ub.edu
MARTINEZ MORAL RUBEN CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021792 rmartinez@ccit.ub.edu
MAS ESCOFET SUSANA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021353 smas@ccit.ub.edu
MENENDEZ GARCIA FRANCISCO CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021792 pak@ccit.ub.edu
PADRO SANLLEHI (*) ANTONI CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021353 toni@ccit.ub.edu
ROMERO GOMEZ MARIA TERESA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021353 mromero@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament