Centres Científics i Tecnològics UB

Anàlisi de metalls (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA)

Contacte: metalls@ccit.ub.edu

Plasma d’inducció acoblat (ICP-OES i ICP-MS).
Fluorescència de raigs X (FRX).
Absorció atòmica (flama i forn de grafit).
Determinació d’aproximadament 70 metalls en tot tipus de mostres.
Pd, Pt, Ni, Fe, Sn, etc. en productes farmacèutics.
Pt, Au, Ru i Os en nanopartícules.
Pt, Au i metalls en òrgans, sang, etc.
Metalls en mostres orgàniques, inorgàniques, geològiques, biològiques, clíniques, aigües, extractes, aliatges metàl·lics, pintures, plàstics, papers, productes cosmètics, productes industrials.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
BAENA PEREZ BARBARA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021353 barbarabaena@ccit.ub.edu
MARTINEZ MORAL RUBEN CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021792 rmartinez@ccit.ub.edu
MAS ESCOFET SUSANA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021353 smas@ccit.ub.edu
MENENDEZ GARCIA FRANCISCO CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021792 pak@ccit.ub.edu
PADRO SANLLEHI (*) ANTONI CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021353 toni@ccit.ub.edu
ROMERO GOMEZ MARIA TERESA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021353 mromero@ccit.ub.edu
SEGUI YLLA ELISENDA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021792 esegui@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació