Centres Científics i Tecnològics UB

Espectrometria de masses de caracterització molecular

MALDI TOF/TOF. Modes d’ionització (+) i (-). Mesura de masses fins 200KDa.
Anàlisis MS/MS.
Electrospray (ESI) i ionització química a pressió atmosfèrica (APCI). Modes d’ionització (+) i (-). Introducció directa i amb acoblament LC/MS. Mesura de la massa exacta.
Caracterització de compostos: mesura del pes molecular, confirmació de la fórmula empírica mitjançant la massa exacta.
Anàlisi d’impureses per acoblament LC/MS.
Anàlisi de compostos per MALDI-TOF.
Anàlisi de compostos per MS/MS (MALDI TOF/TOF).
Anàlisi impureses per LC/MS.
Caracterització de compostos: pes molecular, mesura de la massa exacta, fragmentacions.
Anàlisi de proteïnes, RNA, DNA: pes molecular, mapatge peptídic (ESI, Maldi TOF/TOF).
Anàlisi de complexos organometàl·lics.
Anàlisi de polímers.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
FERNANDEZ VIDAL (*) IRENE Fac. Química C/ Martí i Franquès, 1 934039847 ifernandez@ccit.ub.edu
ORTIZ VERA LAURA Fac. Química C/ Martí i Franquès, 1 934039847 ortizlaura@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament