Centres Científics i Tecnològics UB

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

Contacte: info@ccit.ub.edu

Mesura dels nivells de contaminació superficial i radiació en instal·lacions radioactives.
Recompte per:
centelleig líquid (14C, 3H, altres radionúclids).
centelleig sòlid (RIA’s, 125I, altres radionúclids).
autoradiografia electrònica.
Mesura dels nivells de radiació i de qualitat d’aparells de raigs X i llicències de personal.
Radiografia per raigs X dins de cabina.
Manipulació de productes radioactius in vitro, in vivo i en cultius cel·lulars en instal·lacions radioactives autoritzades.
Irradiació d'animals petits i mostres biològiques a dosis controlades de radiació gamma.
Formació en protecció radiològica a diferents nivells (curs homologat CSN supervisors, formació biennal, etc.).
Elaboració i tramitació documentació d’autorització d’instal·lacions radioactives i de raigs X.
Assessorament i gestió de la protecció radiològica d’instal·lacions radioactives i de raigs X.
Verificació de monitors de contaminació i de radiació.
Controls d’hermeticitat de fonts encapsulades.
Controls dels nivells de contaminació superficial i radiació en instal·lacions radioactives.
Control de qualitat i mesura dels nivells de radiació d’equips de raigs X.
Quantificació de mostres radioactives.
Irradiació homogènia de diferents tipus de mostres biològiques “in vitro”, així com petits animals emprats en la recerca en biomedicina i l’àmbit sanitari.
Control qualitat raigs X mèdics.
Control equips raigs X industrials, recerca, etc.
Elaboració/tràmit autorització instal·lacions radioactives i de raigs X.
Cursos formació en Protecció Radiològica.
Quantificació mostres radioactives.
Servei d'irradiació controlada de tot tipus de mostres líquides o sòlides (a petita escala) en la recerca en biomedicina, l'oncologia, la immunologia (mieloablació) i els trasplantaments (immunosupressió), ja sigui sobre cultius cel·lulars, hemoderivats o ratolins.
Inactivació de la proliferació cel·lular.
Producció de medi condicionat.
Estudi de la reconstitució d’animals immunodeficients.
Supressió del sistema immune per trasplantaments.
Servei d'irradiació controlada de tot tipus de mostres líquides o sòlides (a petita escala) en la recerca en la millora genètica en l’agroalimentació i la botànica (obtenció d'haploides).
Irradiació de llavors per la millora genètica agroalimentària.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
IRA Biologia, Fac. Biologia. Av. Diagonal, 645
BENITO GONZALEZ MARIA CARMEN - 934021633 cbenito@ccit.ub.edu
IRA Farmàcia Av.Joan XXIII s/n
CASTRO VOCES SERGIO - 934021890 scastro@ccit.ub.edu
JIMENEZ GUERRERO ANDRES - andresjimenez@ccit.ub.edu
IRA Bellvitge , C/ Feixa Llarga s/n
NAVARRO SABATE AUREA - 934024206 aureanavarro@ccit.ub.edu
UTPR C/ Adolf Florensa, 8. Desp. F22
RAFECAS JORBA (*) INMACULADA - 934034641 imma@ccit.ub.edu
IRA Medicina, C/ Casanova, 143
SANCHEZ GARCIA CRISTINA - 934035736 cristinasanchez@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació