Centres Científics i Tecnològics UB

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

 • Mesura dels nivells de contaminació superficial i radiació en instal·lacions radioactives.
 • Recompte per:
  • centelleig líquid (14C, 3H, altres radionúclids).
  • centelleig sòlid (RIA's, 125I, altres radionúclids).
  • autoradiografia electrònica.
 • Mesura dels nivells de radiació i de qualitat d'aparells de raigs X i llicències de personal.
 • Radiografia per raigs X dins de cabina.
 • Manipulació de productes radioactius in vitro, in vivo i en cultius cel·lulars en instal·lacions radioactives autoritzades.
 • Irradiació d'animals petits i mostres biològiques a dosis controlades de radiació gamma.
 • Formació en protecció radiològica a diferents nivells (curs homologat CSN supervisors, formació biennal, etc.).
 • Elaboració i tramitació documentació d'autorització d'instal·lacions radioactives i de raigs X.
 • Assessorament i gestió de la protecció radiològica d'instal·lacions radioactives i de raigs X.
 • Verificació de monitors de contaminació i de radiació.
 • Controls d'hermeticitat de fonts encapsulades.
 • Controls dels nivells de contaminació superficial i radiació en instal·lacions radioactives.
 • Control de qualitat i mesura dels nivells de radiació d'equips de raigs X.
 • Quantificació de mostres radioactives.
 • Irradiació homogènia de diferents tipus de mostres biològiques “in vitro”, així com petits animals emprats en la recerca en biomedicina i l'àmbit sanitari.
 • Control qualitat raigs X mèdics.
 • Control equips raigs X industrials, recerca, etc.
 • Elaboració/tràmit autorització instal·lacions radioactives i de raigs X.
 • Cursos formació en Protecció Radiològica.
 • Quantificació mostres radioactives.
 • Servei d'irradiació controlada de tot tipus de mostres líquides o sòlides (a petita escala) en la recerca en biomedicina, l'oncologia, la immunologia (mieloablació) i els trasplantaments (immunosupressió), ja sigui sobre cultius cel·lulars, hemoderivats o ratolins.
 • Inactivació de la proliferació cel·lular.
 • Producció de medi condicionat.
 • Estudi de la reconstitució d'animals immunodeficients.
 • Supressió del sistema immune per trasplantaments.
 • Servei d'irradiació controlada de tot tipus de mostres líquides o sòlides (a petita escala) en la recerca en la millora genètica en l'agroalimentació i la botànica (obtenció d'haploides).
 • Irradiació de llavors per la millora genètica agroalimentària.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
BENITO GONZALEZ MARIA CARMEN Fac. Biologia. Av. Diagonal, 645 934021633 cbenito@ccit.ub.edu
CABOT MAJEM CRISTINA Facultat Farmàcia Av.Joan XXIII s/n 934021890 ccabot@ccit.ub.edu
CASTRO VOCES SERGIO Facultat Medicina Campus Bellvitge , C/ Feixa Llarga s/n 934024206 scastro@ccit.ub.edu
RAFECAS JORBA(*) IMMACULADA Edifici Florensa. C/ Adolf Florensa, 8. Desp. F22 934034641 imma@ccit.ub.edu
SANCHEZ GARCIA CRISTINA Fac. Medicina. C/ Casanova, 143 934035736 cristinasanchez@ccit.ub.edu

(*) per a més informació.Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament