Centres Científics i Tecnològics UB

Anàlisi de superfícies (ESCA / Auger)

Contacte: anasup@ccit.ub.edu

Espectroscòpia de fotoelectrons (ESCA o XPS).
Microscòpia Auger (SAM).
Espectroscòpia per excitació ultraviolada (UPS).
Anàlisi química elemental i semiquantitativa de superfícies (primers 5-10 nanòmetres a la superfície del material)..
Tractament espectral especialitzat per a interpretar adequadament la informació obtinguda.
Anàlisi de les contribucions de diferents estats químics d'un mateix element (per exemple oxidacions versus components metàl·liques).
Estudis de problemes originats als processos de disseny o producció (com a contaminacions superficials) en, per exemple, pintures, productes químics, fàrmacs, cablejats, recobriments metàl·lics i implants dentals.
Estudis perfilomètrics de materials amb estructures multicapa (fins a un màxim de 0,5 micres).

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
CALVO BARRIO (*) LORENZO CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021695 lorenzo@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació