Centres Científics i Tecnològics UB

Genòmica

Contacte: info@ccit.ub.edu

Seqüenciació capil·lar automatitzada d'ADN i anàlisis de fragments.
Seqüenciació massiva en paral·lel.
PCR Real-time (compatible con TDLA 384-well microfluidic cards).
Extracció d'àcids nucleics.
Control quantitatiu i qualitatiu d'àcids nucleics.
Seqüenciació capil·lar automatitzada de ADN i anàlisis de fragments:
Seqüenciació de novo.
BAC-end i “fingerprinting”.
Seqüenciació de ADN mitocondrial.
Reseqüenciació.
Detecció de heterozigots.
Estudis d'epigenètica.
Genotipat: SNPs, AFLP, RFLP, LOH, microsatèlits (STRs, VNTRs).
Seqüenciació massiva en paral·lel:
Seqüenciació de Genomes i Transcriptomes.
Reseqüenciació de regions específiques.
Expressió diferencial de gens.
Variació al·lèlica.
MicroRNAs.
Perfiles epigenètics.
Chip-Seq.
PCR Real-time:
Expressió gènica i validació de resultats de microarrays.
Genotipat (SNPs, ins/del, etc.).
Metilació.
Test de càrrega vírica.
microRNA, siRNA.
Detecció de patògens en aliments i mostres ambientals.
Detecció de transgènics.
High resolution melting (HRM).
Seqüenciació de novo.
Estudi de poblacions.
Estudis de epigenètica.
Detecció de patògens en aliments.
Estudis de Farmacogenètica.
Extracció magnètica d'ADN en mostres de sang.
Detecció de mostres cancerígenes.
Test de paternitat.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10
AMADOR CATALAN AMAYA - 934034657 934039037 amaya@ccit.ub.edu
DIESTRA VILLANUEVA ELIA - 934034657 934039037 ediestra@ccit.ub.edu
SEMINAGO FABIAN (*) RAMON - 934034657 934039037 ramons@ccit.ub.edu
Bellvitge C/ Feixa Llarga, s/n
BARROSO INDIANO BEATRIZ - 934034863 934039754 bbarroso@ccit.ub.edu
CASTAÑO BOLDU (*) ESTHER - 934034863 934039754 ecastano@ccit.ub.edu
TORREJON ESCRIBANO BENJAMIN - 934034863 934039754 torrejonbenja@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació