Centres Científics i Tecnològics UB

Genòmica

 • Seqüenciació capil·lar automatitzada d'ADN i anàlisis de fragments.
 • PCR Real-time (compatible con TDLA 384-well microfluidic cards).
 • Extracció d'àcids nucleics.
 • Control quantitatiu i qualitatiu d'àcids nucleics.
 • Seqüenciació capil·lar automatitzada de ADN i anàlisis de fragments:
  • Seqüenciació de novo.
  • BAC-end i “fingerprinting”.
  • Seqüenciació de ADN mitocondrial.
  • Reseqüenciació.
  • Detecció de heterozigots.
  • Estudis d'epigenètica.
  • Genotipat: SNPs, AFLP, RFLP, LOH, microsatèlits (STRs, VNTRs).
 • PCR Real-time:
  • Expressió gènica i validació de resultats de microarrays.
  • Genotipat (SNPs, ins/del, etc.).
  • Metilació.
  • Test de càrrega vírica.
  • microRNA, siRNA.
  • Detecció de patògens en aliments i mostres ambientals.
  • Detecció de transgènics.
  • High resolution melting (HRM).
 • Seqüenciació de novo.
 • Estudi de poblacions.
 • Estudis de epigenètica.
 • Detecció de patògens en aliments.
 • Estudis de Farmacogenètica.
 • Extracció magnètica d'ADN en mostres de sang.
 • Detecció de mostres cancerígenes.
 • Test de paternitat.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10
AMADOR CATALAN AMAYA Edifici Clúster (PCB) 934034657 amaya@ccit.ub.edu
DIESTRA VILLANUEVA ELIA Edifici Clúster (PCB) 934034657 ediestra@ccit.ub.edu
SEMINAGO FABIAN (*) RAMON Edifici Clúster (PCB) 934034657 ramons@ccit.ub.edu
Bellvitge C/ Feixa Llarga, s/n
BARROSO INDIANO BEATRIZ Bellvitge 934034863 bbarroso@ccit.ub.edu
CASTAÑO BOLDU (*) ESTHER Bellvitge 934034863 ecastano@ccit.ub.edu
TORREJON ESCRIBANO BENJAMIN Bellvitge 934034863 torrejonbenja@ccit.ub.edu

(*) per a més informació.Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament