Centres Científics i Tecnològics UB

Citometria

Contacte: info@ccit.ub.edu

Citometria de flux convencional i espectral
Citometria de masses
Purificació cel·lular (“sorting”)
Detecció antígens solubles (tecnologia Luminex ©)
Purificació de poblacions cel·lulars: clonatge, separació de transfectants per citometria (FACS) o separació magnètica (MACS).
Immunofenotipatge de poblacions cel·lulars.
Estudis de viabilitat i proliferació cel·lular: “High-throughput screening” cel·lular.
Anàlisi de cicle cel·lular i variacions de ploïdia.
Funció cel·lular: mesures de segons missatgers, producció de radicals lliures o cinètiques enzimàtiques.
Immunoassaig en placa de micropartícules.
Detecció i recompte de poblacions de microorganismes.
Purificació de cèl·lules mare tumorals.
Clonatge i purificació de cèl·lules en plaques de 96 pouets: purificació d’hibridomes.
Monitorització de poblacions sanguínies sotmeses a tractament farmacològic “ex vivo”.
Detecció de toxicitat i apoptosi: “screenning” de drogues en línies cel·lulars.
Detecció de citoquines solubles en sèrum.
Detecció de subpoblacions immunitàries d'alta complexitat: panells d'immunofenotipatge amb més de 40 marcadors simultanis.
Detecció i recompte de poblacions de microorganismes en aigües (marina, purificades, depuradores industrials...).

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10
ALVAREZ ARPAL RICARDO - 934034654 934039037 ricard@ccit.ub.edu
COMAS RIU (*) JAUME F. - 934034654 934039037 jcomas@ccit.ub.edu
GONZALEZ FLORES Mª DEL ROSARIO - 934034654 934039037 chary@ccit.ub.edu
RUIZ GOMEZ SONIA - 934034654 934039037 sonia@ccit.ub.edu
Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n
BARROSO INDIANO BEATRIZ - 934034863 934039754 bbarroso@ccit.ub.edu
CASTAÑO BOLDU (*) ESTHER - 934034863 934039754 ecastano@ccit.ub.edu
TORREJON ESCRIBANO BENJAMIN - 934034863 934039754 torrejonbenja@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació

Informació d'accés i funcionament del laboratori de citometria CCiTUB ubicat a l'edifici PCB. arxiu adjunt