Centres Científics i Tecnològics UB

Citometria

 • Citometria de flux convencional i espectral
 • Citometria de masses
 • Purificació cel·lular (“sorting”)
 • Detecció antígens solubles (tecnologia Luminex ©)
 • Purificació de poblacions cel·lulars: clonatge, separació de transfectants per citometria (FACS) o separació magnètica (MACS).
 • Immunofenotipatge de poblacions cel·lulars.
 • Estudis de viabilitat i proliferació cel·lular: “High-throughput screening” cel·lular.
 • Anàlisi de cicle cel·lular i variacions de ploïdia.
 • Funció cel·lular: mesures de segons missatgers, producció de radicals lliures o cinètiques enzimàtiques.
 • Immunoassaig en placa de micropartícules.
 • Detecció i recompte de poblacions de microorganismes.
 • Purificació de cèl·lules mare tumorals.
 • Clonatge i purificació de cèl·lules en plaques de 96 pouets: purificació d’hibridomes.
 • Monitorització de poblacions sanguínies sotmeses a tractament farmacològic “ex vivo”.
 • Detecció de toxicitat i apoptosi: “screenning” de drogues en línies cel·lulars.
 • Detecció de citoquines solubles en sèrum.
 • Detecció de subpoblacions immunitàries d'alta complexitat: panells d'immunofenotipatge amb més de 40 marcadors simultanis.
 • Detecció i recompte de poblacions de microorganismes en aigües (marina, purificades, depuradores industrials...).>

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10
ALVAREZ ARPAL RICARDO Edifici Clúster (PCB) 934034654 ricard@ccit.ub.edu
COMAS RIU (*) JAUME F. Edifici Clúster (PCB) 934034654 jcomas@ccit.ub.edu
GONZALEZ FLORES Mª DEL ROSARIO Edifici Clúster (PCB) 934034654 chary@ccit.ub.edu
RUIZ GOMEZ SONIA Edifici Clúster (PCB) 934034654 sonia@ccit.ub.edu
Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n
BARROSO INDIANO BEATRIZ Bellvitge 934034863 bbarroso@ccit.ub.edu
CASTAÑO BOLDU (*) ESTHER Bellvitge 934034863 ecastano@ccit.ub.edu
TORREJON ESCRIBANO BENJAMIN Bellvitge 934034863 torrejonbenja@ccit.ub.edu

(*) per a més informació

Informació d'accés i funcionament del laboratori de citometria CCiTUB ubicat a l'edifici PCB. arxiu adjuntEnllaços d'interès:

ContactaReserva
PCBReserva
BellvitgeAlta usuari