Centres Científics i Tecnològics UB

Microscòpia òptica avançada

Contacte: info@ccit.ub.edu

Microscòpia de fluorescència i llum transmesa de camp ample.
Microscòpia làser confocal.
Microscòpia d’excitació amb dos fotons (Multifotó).
Generació de Segon Harmònic (SHG i Polarization SHG).
Processament i anàlisi d’imatges.
Bioluminiscència no invasiva en animal viu.
Cultius i micromanipulació cel·lulars.
Imatges de fluorescència i llum transmesa, multicanal, multidimensional (xyztc). Imatges multiposició i mosaic.
Microscòpia de cèl·lula viva, cursos temporals.
Anàlisi de proximitat molecular: Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET).
Anàlisi de dinàmica molecular: Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP), Inverse FRAP, Fluorescence loss in photobleaching (FLIP) i fotomarcatge.
Microscòpia intravital amb animal viu (multifotó d’alta velocitat).
Microscòpia amb llum propera a infraroig: multifotó i generació de segon harmònic.
Manteniment de línies cel·lulars per experiments de microscòpia.
Micromanipulació cel·lular: microinjecció.
Immunocitoquímica: Marcatges cel·lulars i moleculars (transfeccions, tincions).
Immunocitoquímica: Processat i marcatge de teixits congelats (talls amb criostat, tincions).
Anàlisi d’imatges:
Processat (filtrat, reconstruccions 3D, muntatge vídeos) i anàlisi d’imatges (col·localització, dinàmica molecular, anàlisi de partícules i superfícies).
Desenvolupament de macros d’instruccions.
Assessorament en el disseny, preparació, realització i anàlisi d’experiments de tècniques de microscòpia òptica.
Cursos teòrico-pràctics
Quantificació de partícules (ex: comptatge bacteriològic d'aigües).
Imatge molecular per l’estudi de processos cel·lulars i moleculars in vivo.
Funcionalitat de biosensors i drug delivery systems en cultius cel·lulars.
Assaigs de citotoxicitat i viabilitat cel·lular.
Assaigs de migració cel·lular en cultius 2D i 3D.
Quantificació de contacte os-implant (BIC) en dents.
Anàlisis morfomètriques.
Localització subcel·lular i cinètica de fàrmacs fluorescents.
Anàlisi del creixement de neurites.
Anàlisi de col·localització de dues o més molècules.
Estudis de la viabilitat cel·lular amb diferents marcadors.
Immunohistoquímica, immunocitoquímica, tincions, marcadors vitals i proteïnes fluorescents.
Estudis de dinàmiques d’endocitosi cel·lular in vivo.
Caracterització i localització subcel·lular de diferents epítops.
Recerca aplicada amb mostres humanes i diferents models experimentals animals (rata, ratolí, C. Elegans, Xenopus Tropicalis...).
“Cell/particle tracking” In vivo.
Perfilometria confocal.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
BARROSO INDIANO BEATRIZ Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n 934034863 934039754 bbarroso@ccit.ub.edu
BOSCH MARIMON (*) MANEL Fac. Biologia. Av. Diagonal, 645 934020176   mbosch@ccit.ub.edu
CALVO ADAMUZ (*) MARIA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934037159/
934039930
934024484 mcalvo@ccit.ub.edu
CASTAÑO BOLDU (*) ESTHER Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n 934034863 934039754 ecastano@ccit.ub.edu
COLL TORT ELISENDA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934037159 934039946 elisenda@ccit.ub.edu
MARTIN MALPARTIDA GEMMA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934037159 934039946 gemmamartin@ccit.ub.edu
REGUANT CARREÑO VÍCTOR Fac. Biologia. Av. Diagonal, 643 934020176 vreguant@ccit.ub.edu vreguant@ccit.ub.edu
TORREJON ESCRIBANO BENJAMIN Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n 934034863 934039754 torrejonbenja@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació

Formulari Pre-booking (Bellvitge) fitxer adjunt