Centres Científics i Tecnològics UB

Microscòpia òptica avançada

 • Microscòpia de fluorescència i llum transmesa de camp ample.
 • Microscòpia làser confocal.
 • Microscòpia d’excitació amb dos fotons (Multifotó).
 • Generació de Segon Harmònic (SHG i Polarization SHG).
 • Processament i anàlisi d’imatges.
 • Bioluminiscència no invasiva en animal viu.
 • Cultius i micromanipulació cel·lulars.
 • Inclusió en parafina.
 • Talls de teixit amb micròtom.
 • Talls de teixit amb criòstat.
 • Imatges de fluorescència i llum transmesa, multicanal, multidimensional (xyztc). Imatges multiposició i mosaic.
 • Microscòpia de cèl·lula viva, cursos temporals.
 • Anàlisi de proximitat molecular: Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET).
 • Anàlisi de dinàmica molecular: Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP), Inverse FRAP, Fluorescence loss in photobleaching (FLIP) i fotomarcatge.
 • Microscòpia intravital amb animal viu (multifotó d’alta velocitat).
 • Microscòpia amb llum propera a infraroig: multifotó i generació de segon harmònic.
 • Manteniment de línies cel·lulars per experiments de microscòpia.
 • Micromanipulació cel·lular: microinjecció.
 • Immunocitoquímica: Marcatges cel·lulars i moleculars (transfeccions, tincions).
 • Immunocitoquímica: Processat i marcatge de teixits congelats (talls amb criostat, tincions).
 • Anàlisi d’imatges:
  • Processat (filtrat, reconstruccions 3D, muntatge vídeos) i anàlisi d’imatges (col·localització, dinàmica molecular, anàlisi de partícules i superfícies).
  • Desenvolupament de macros d’instruccions.
 • Assessorament en el disseny, preparació, realització i anàlisi d’experiments de tècniques de microscòpia òptica.
 • Cursos teòrico-pràctics
 • Quantificació de partícules (ex: comptatge bacteriològic d'aigües).
 • Imatge molecular per l’estudi de processos cel·lulars i moleculars in vivo.
 • Funcionalitat de biosensors i drug delivery systems en cultius cel·lulars.
 • Assaigs de citotoxicitat i viabilitat cel·lular.
 • Assaigs de migració cel·lular en cultius 2D i 3D.
 • Quantificació de contacte os-implant (BIC) en dents.
 • Anàlisis morfomètriques.
 • Localització subcel·lular i cinètica de fàrmacs fluorescents.
 • Anàlisi del creixement de neurites.
 • Anàlisi de col·localització de dues o més molècules.
 • Estudis de la viabilitat cel·lular amb diferents marcadors.
 • Immunohistoquímica, immunocitoquímica, tincions, marcadors vitals i proteïnes fluorescents.
 • Estudis de dinàmiques d’endocitosi cel·lular in vivo.
 • Caracterització i localització subcel·lular de diferents epítops.
 • Recerca aplicada amb mostres humanes i diferents models experimentals animals (rata, ratolí, C. Elegans, Xenopus Tropicalis...).
 • “Cell/particle tracking” In vivo.
 • Perfilometria confocal.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
BARROSO INDIANO BEATRIZ Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n 934034863 bbarroso@ccit.ub.edu
BOSCH MARIMON (*) MANEL Fac. Biologia. Av. Diagonal, 645 934020176 mbosch@ccit.ub.edu
CALVO ADAMUZ (*) MARIA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934037159/
934039930
mcalvo@ccit.ub.edu
CASTAÑO BOLDU (*) ESTHER Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n 934034863 ecastano@ccit.ub.edu
COLL TORT ELISENDA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934037159 elisenda@ccit.ub.edu
MARTÍN MALPARTIDA GEMMA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934037159 gemmamartin@ccit.ub.edu
TORREJON ESCRIBANO BENJAMIN Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n 934034863 torrejonbenja@ccit.ub.edu
UNZUETA PAYERAS FERNANDO Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934037159 funzueta@ccit.ub.edu

(*) per a més informació.

Formulari Pre-booking (Bellvitge) fitxer adjuntEnllaços d'interès:

ContactaReserva
MOA-BellvitgeReserva
MOA-ClínicReserva
MOA-DiagonalAlta usuariEquipament