Centres Científics i Tecnològics UB

Espectroscòpia Raman

Micro/Macro-espectroscòpia Raman en UV (325 nm), visible (514 i 532 nm) i NIR (785 i 1064 nm).
Micro-fotoluminescència en el UV, visible i NIR.
Mesures de freqüències molt baixes entre 5 i 100 cm-1
Mesures Raman a temperatures entre -195º C i 600º C
Caracterització de mostres - Control de qualitat.
Macroanàlisi i microanàlisi de mostres (resolució espacial sub-micromètrica).
Anàlisi Raman d’alta resolució espectral (estudis de gasos, de pressió, d’estrès en materials)
Estudis de polarització i orientació.
Micro-mapping i imaging (Raman i Fotoluminescència).
Estudi de temperatura i anàlisi in-situ.
Estudis Raman a freqüències baixes ( >10cm-1): Lattice modes; LAM (Low Acoustic Modes)
Determinació de la cristal·linitat en polímers i grandària de grans en materials de l’estat sòlid.
Caracterització de formes polimòrfiques i amorfes de principis actius en productes farmacèutics.
Determinació quantitativa de micro-inclusions fluides en minerals.
Anàlisi de micro-partícules (defectes o contaminants) inferiors a la micra.
Estudis i caracterització in-situ amb fibres òptiques de materials en reactors.
Identificació estructurals de carbons (diamant, grafit, grafè, carbó amorf, fullerens, C60, multiwalled-singlewalled nanotubs).
Distinció i separació entre cèl·lules malignes i benignes.
Determinació de l’orientació de cadenes, tensions o estrès, defectes en dispositius microelectrònics i circuits integrats, materials polimèrics, capes fines, etc.
Identificació d’estupefaents i explosius a través bosses de plàstics o recipients de vidre precintats.
Mapatge d’ingredients actius i excipients en comprimits farmacèutics.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
JAWHARI COLIN (*) TARIQ CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021346 jawhari@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament