Centres Científics i Tecnològics UB

Polimorfisme i calorimetria

Termogravimetria (TGA).
Calorimetria diferencial d’escombrat (DSC).
Microcalorimetria (ITC).
Termomicroscòpia (Hot-stage).
Sorció dinàmica de vapor (DVS)
Enginyeria cristal·lina.
Biocalorimetria.
Anàlisi tèrmica i calorimetria.
Screening polimòrfic i de cocristalls de principis actius farmacèutics.
Estudis de reconeixement molecular de compostos orgànics i biomolècules.
Estudis de compatibilitat principi actiu/excipient.
Caracterització tèrmica de productes químics, materials i biopolímers.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
BARBAS CAÑERO RAFAEL Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034656 rafa@ccit.ub.edu
DE SANDE LÓPEZ DAFNE Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034656 dafne@ccit.ub.edu
PROHENS LOPEZ (*) RAFEL Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034656 rafel@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament