Centres Científics i Tecnològics UB

Espectrometria de masses de relació isotòpica (IRMS)

EA-TC-IRMS
GasBench-IRMS
DI-IRMS
EA-IRMS
GC-IRMS
HPLC-IRMS
GasBench-PRECON-IRMS
L-CRDS
Anàlisi isotòpica de 18O/D, 13C (DIC) en aigües.
Anàlisi isotòpica de 34S en teixits biològics i mostres inorgàniques.
Anàlisi isotòpica (13C i 18O) en carbonats i CO2 gas.
Anàlisi elemental orgànica (C,N) i isotòpica (13C,15N) en mostra total.
Anàlisi isotòpica (13C,15N, D) en compost específic.
Anàlisi isotòpica 18O/15N en aigües.
Anàlisi isotòpica de δ2H-H2O i δ18O-H2O en mostres d’aigua tecnologia L-CRDS.
13C i 18O en mostres d’origen inorgànic: ciments de calcita i dolomita, carbonats marins, filons de carbonats associats a dipòsits minerals.
13C i 18O en mostres d’origen biològic: foraminífers, ostracodes, gastròpodes, bivalves, ossos i dents de mamífers.
34S en plomes, múscul i sang en estudis dietètics.
34S en sulfats sedimentaris, sulfurs associats a dipòsits minerals, sofre nadiu.
34S en estudis de conservació i restauració d’obres d’art.
18O 34S en mostres de sulfats, 18O en mostres de nitrats per l’estudi de contaminants mediambientals provinents d’activitats agrícoles, industrials i urbanes.
18O en sucs de fruita, sucres.
13C i D en compostos orgànics volàtils en aigües per estudis de remediació de zones contaminades.
13C i D en hidrocarburs per estudis de caracterització i biodegradació.
13C i 15N en aminoàcids per estudis de metabolòmica i fluxòmica.
C/N, 13C,15N en mostres diverses (teixits vegetals i animals, lípids, proteïnes, carbohidrats, adobs, sediments, sòls, filtres, etc) per estudis integrats de processos biogeoquímics i ecològics.
18O, 15N en mostres de nitrits, nitrats i amoni dissolts per l’estudi de contaminants mediambientals provinents d’activitats agrícoles, industrials i urbanes.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
ARACIL VERDUGO EVA Mª Fac. Geologia C/ Martí i Franquès s/n 934021424 /
934021352
aracil@ccit.ub.edu
CARREY LABARTA RAÚL Fac. Geologia C/ Martí i Franquès s/n 934021424 /
934021352
raulcarrey@ccit.ub.edu
NAVARRO FERNANDEZ ANNA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 anavarro@ccit.ub.edu
PERONA MORENO JOAQUIM Fac. Geologia C/ Martí i Franquès s/n 934021424 /
934021352
jperona@ccit.ub.edu
RUBIO GRACIA PILAR CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 pilirubio@ccit.ub.edu
TEIXIDOR CASAMITJANA(*) PILAR CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021699 teixidor@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament