Centres Científics i Tecnològics UB

Estabularis

Formulari de contacte

Criopreservació d'embrions de ratolí i rata
Criopreservació d’esperma de ratolí i rata
Fecundació in vitro
Rederivacions
Tècniques d’histologia
Manteniment i cura d'animals d'experimentació:
en condicions convencionals (rata, ratolí, conill, porc, peixos i amfibis)
en condicions SPF (Specific Pathogen Free) (rata, ratolí)
Control de colònies: gestacions, parts, deslletaments i sexat.
Administració de productes.
Obtenció de mostres biològiques.
Estudis farmacocinètics i de bioequivalència.
Producció d'anticossos policlonals.
Tècniques d'analgèsia, anestèsia i d’eutanàsia.
Subministrament d’animals d'experimentació a investigadors.
Curs de formació de personal investigador usuari d’animals d’experimentació.
Transferència embrionària de ratolí.
Criopreservació d’embrions de ratolí.
Obtenció de mostres biològiques (sang, sèrum, òrgans, etc.).
Estudis farmacocinètics i de biodisponibilitat.
Estudis implantologia i nous biomaterials.
Producció sèrums específics (Ac. Policlonals).
Jornades tècniques nous equipaments – materials.
Estudis aplicació nous fàrmacs.
Estudis de toxicologia experimental.
Estudis de: nefrologia, endocrinologia (diabetis experimental), malalties infeccioses, bioquímics i de biologia molecular aplicada, cirurgia, farmacologia i neurologia (trastorns neuro-degeneratius: Alzheimer i Parkinson).

Ubicació/Telèfon Fax
Fac. Medicina C/ Casanova, 143
934035990 934031166
Fac. Biologia. Av. Diagonal, 645
934021570 934035909
Bellvitge C/ Feixa Llarga s/n
934024210 934024213
Fac. Farmàcia Av.Joan XXIII s/n
934020438/
933125029
934021055
Ed.Docent Sant Joan de Déu. C/ Santa Rosa, 39
932803829 936009773
Fac. Psicologia. Pg.Vall d'Hebron, 171
933125027 933125029


      (*) per a més informació

  • Procediment per al desenvolupament del Treball Sota Supervisió als Estabularis dels CCiTUB. arxiu adjunt
  • Annex 2. Formulari per la sol·licitud de designació de supervisor del Treball Sota Supervisió. arxiu adjunt
  • Annex 3. Exemple de full de registre. arxiu adjunt
  • Annex 4. Model d'informe del supervisor. arxiu adjunt