Centres Científics i Tecnològics UB

Cromatografia de gasos – Espectrometria de masses aplicada

Cromatografia de gasos amb detector d’ionització de flama (GC-FID).
Cromatografia de gasos – Espectrometria de masses:
Ionització Electrònica (GC-MS(EI)),
GC-MSn,
Ionització química positiva (GC-MS(CI)),
Ionització química negativa (GC-MS(NCI)),
Sonda d’introducció directa de mostra (DIP-MS).
Cromatografia de gasos – Espectrometria de masses (VOCs):
Espai de cap (HS-GC-MS(EI)),
Microextracció en fase sòlida (SPME-GC-MS(EI, CI, NCI)),
Desorció tèrmica (TD-GC-MS(EI)).
Identificació de compostos en mescles complexes per espectre de masses.
Anàlisi quantitativa compostos volàtils i semivolàtils en matrius diverses.
Caracterització d’espectres de masses (anàlisi de fragmentacions MSn).
Tractament de mostres (extracció, purificació, derivatització).
Desenvolupament i/o validació de metodologies.
Trihalometans en aigües.
Dissolvents residuals en productes de síntesi.
Components volàtils en matrius diverses (hemoderivats, productes làctics, extractes de plantes, teixits, resines, pintures, cables, productes de neteja, etc.).
Parabens en productes cosmètics.
Identificació d’impureses en productes de síntesi.
Contaminants orgànics semivolàtils (PAHs, OPs, OCs, PCBs, Triazines) en aigües, sòls, sediments.
VOCs i olis en mostres de CO2 recuperat.
Àcids grassos (FAMEs) i esterols.
Glicols.
Presència de lubricants en peces vàries.
Desenvolupament i validació de mètodes d’anàlisi per GC/GC-MS.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
BARBERÁN VICENTE DANIEL CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 danielbarberan@ccit.ub.edu
BERDIE RABANAQUE LOURDES CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 lourdesb@ccit.ub.edu
CABALLERO ALCAZAR NIL CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 nilcaballero@ccit.ub.edu
MARIN RUIZ ASUNCION CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 amarin@ccit.ub.edu
NAVARRO FERNÁNDEZ ANNA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 anavarro@ccit.ub.edu
RUBIO GRACIA PILAR CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 pilirubio@ccit.ub.edu
TEIXIDOR CASAMITJANA (*) PILAR CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021699 teixidor@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament