Centres Científics i Tecnològics UB

Cromatografia de gasos – Espectrometria de masses aplicada

 • Cromatografia de gasos amb detector d’ionització de flama (GC-FID).
 • Cromatografia de gasos – Espectrometria de masses:
  • Ionització Electrònica (GC-MS(EI)),
  • GC-MSn,
  • Ionització química positiva (GC-MS(CI)),
  • Ionització química negativa (GC-MS(NCI)),
  • Sonda d’introducció directa de mostra (DIP-MS).
 • Cromatografia de gasos – Espectrometria de masses (VOCs):
  • Espai de cap (HS-GC-MS(EI)),
  • Microextracció en fase sòlida (SPME-GC-MS(EI, CI, NCI)),
  • Desorció tèrmica (TD-GC-MS(EI)).
 • Identificació de compostos en mescles complexes per espectre de masses.
 • Anàlisi quantitativa compostos volàtils i semivolàtils en matrius diverses.
 • Caracterització d’espectres de masses (anàlisi de fragmentacions MSn).
 • Tractament de mostres (extracció, purificació, derivatització).
 • Desenvolupament i/o validació de metodologies.
 • Trihalometans en aigües.
 • Dissolvents residuals en productes de síntesi.
 • Components volàtils en matrius diverses (hemoderivats, productes làctics, extractes de plantes, teixits, resines, pintures, cables, productes de neteja, etc.).
 • Parabens en productes cosmètics.
 • Identificació d’impureses en productes de síntesi.
 • Contaminants orgànics semivolàtils (PAHs, OPs, OCs, PCBs, Triazines) en aigües, sòls, sediments.
 • VOCs i olis en mostres de CO2 recuperat.
 • Àcids grassos (FAMEs) i esterols.
 • Glicols.
 • Presència de lubricants en peces vàries.
 • Desenvolupament i validació de mètodes d’anàlisi per GC/GC-MS.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
BARBERÁN VICENTE DANIEL CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 danielbarberan@ccit.ub.edu
BERDIE RABANAQUE LOURDES CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 lourdesb@ccit.ub.edu
CABALLERO ALCAZAR NIL CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 nilcaballero@ccit.ub.edu
MARIN RUIZ ASUNCION CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 amarin@ccit.ub.edu
NAVARRO FERNÁNDEZ ANNA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 anavarro@ccit.ub.edu
RUBIO GRACIA PILAR CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021694 pilirubio@ccit.ub.edu
TEIXIDOR CASAMITJANA (*) PILAR CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021699 teixidor@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament