Centres Científics i Tecnològics UB

Microscòpia electrònica (TEM/SEM)

 • Microscòpia de transmissió (TEM)
  • Tècniques de fixació química de mostra biològica
  • Tècniques de deshidratació
  • Inclusions amb diferents reïnes
  • Tècniques de ultramicrotomia
  • Tècniques de tinció negativa per a suspensions
 • Microscòpia de rastreig (SEM)
  • Tècniques de fixació química de mostra biològica
  • Tècniques de deshidratació
  • Assecament de la mostra per punt crític i altres agents químics (HMDS)
  • Diferents tipus de muntatge segons el tipus de mostra
 • Microscòpia òptica
  • Semifins (seccions de 0,5 – 3 µm) i tincions específiques
 • Tècniques de localització molecular
  • Tècniques de immunolocalització (marcadors: nanogold, or, quantum-dots, plata, etc.)
  • Tècniques amb lectines (localització residus de sucre)
  • Localització de glicògen
 • Tècniques correlatives (CLEM)
  • Observació per microscòpia electrònica i òptica de la mateixa zona de la mostra
 • Microscòpia de transmissió (TEM)
  • Estudis ultraestructurals, tissulars, cel·lulars i moleculars.
  • Estudis de suspensions bacterianes, víriques, bacteriòfags, flagells, etc.
  • Estudis ultraestructurals d’orgànuls cel·lulars aïllats, de pellets mitocondrials, de cloroplasts.
  • Estudis whole-mount de cèl·lules, bacteris, etc.
  • Localitzacions moleculars i col·localitzacions de proteïnes, residus glucídics, etc.
  • Estudis CLEM de diferents tipus de mostres.
 • Microscòpia de rastreig (SEM)
  • Anàlisis microestructurals de cultius cel·lulars, teixits i òrgans amb obtenció d'imatges tridimensionals.
  • Estudi de suspensions cel·lulars.
  • Estudis de superfícies: òssies, dents, còrnies, pell, etc.
  • Estudis de biofilms o la seva formació sobre diferents superfícies.
  • Estudis morfològics de petits organismes i microorganismes.
  • Localitzacions moleculars.
  • Estudi de biomaterials, implants, etc.
  • Estudi, anàlisi i valoració de les imatges obtingudes.
  • Reconstruccions 3D mitjançant Array Tomography.
 • Microscòpia òptica
  • Estudis a l’òptic sobre seccions semifines de mostres incloses en resina.
 • Estudi de cultius cel·lulars i teixits.
 • Estudi de fongs patògens en plantes.
 • Estudi d’incorporació de marcador en l’interior de cèl·lules.
 • Estudi d’espermatozoides humans.
 • Estudis de biofilms en filtres d’aigua i de cultius, tubs traqueals, monuments històrics, etc.
 • Estudi de superfícies: pròtesis extretes de pacients, presència d’esperma en teixit.
 • Localització de nanogold per TEM en diferents teixits per inhalació en rates vives.
 • Estudi de nanogold en teixits tèxtils
 • Estudi de contaminació per bacteriòfags d’una producció bacteriana de lactosa.
 • Estudi d’agregats proteics en pacients amb Alzheimer.
 • Processament de biòpsies clíniques.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
PRATS MIRALLES (*) EVA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934034407 evaprats@ccit.ub.edu
GIMENO EFRÓN MORA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934034407 mgimeno@ccit.ub.edu
REBLED CORSELLAS JOSEP MANEL Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934034407 jmrebled@ccit.ub.edu
RIVERA DURAN ROSA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934034407 rosarivera@ccit.ub.edu

(*) per a més informació.Enllaços d'interès:

ContactaReserva

Alta usuariEquipament