Centres Científics i Tecnològics UB

Microscòpia electrònica (TEM/SEM)

Contacte: electromed@ccit.ub.edu

Microscòpia de transmissió (TEM)
Tècniques de fixació mostra biològica: química i/o criofixació
Tècniques de deshidratació i criosubstitució
Inclusions i crioinclusions
Tècniques de ultramicrotomia i crioultramicrotomia
Tècniques de tinció negativa per a suspensions
Microscòpia de rastreig (SEM)
Tècniques de fixació de mostra biològica: química i /o criofixació
Tècniques de deshidratació i criosubstitució
Assecatge de la mostra per punt crític i altres agents químics
Diferents tipus de muntatge segons el tipus de mostra
Microscòpia òptica
Semifins (seccions de 0,5 – 3 µm) i tincions específiques
Tècniques de localització molecular
Tècniques de immunolocalització (marcadors: nanogold, or, quantum-dots, plata, etc.)
Tècniques amb lectines (localització residus de sucre)
Tècniques correlatives (observació per microscòpia electrònica i òptica la mateixa mostra)
Microscòpia de transmissió (TEM)
Estudis ultraestructurals, tissulars, cel·lulars i moleculars.
Estudis de suspensions bacterianes, víriques, bacteriòfags, flagells, etc.
Estudis ultraestructurals d’orgànuls cel·lulars aïllats, de pellets mitocondrials, de cloroplasts.
Estudis whole-mount de cèl·lules, bacteris, etc.
Localitzacions moleculars i col·localitzacions de proteïnes, residus glucídics, etc.
Estudis citoquímics (activitat enzimàtiques, digestions, etc.)
Estudis a l’òptic sobre seccions semifines de mostres incloses en resina
Microscòpia de rastreig (SEM)
Anàlisis microestructurals de cultius cel·lulars, teixits i òrgans amb obtenció d'imatges tridimensionals.
Estudi de suspensions cel·lulars.
Estudis de superfícies: òssies, dents, còrnies, pell, etc.
Estudis de biofilms o la seva formació sobre diferents superfícies.
Estudis morfològics de petits organismes i microorganismes.
Localitzacions moleculars.
Estudi de biomaterials, implants, etc.
Estudi, anàlisi i valoració de les imatges obtingudes.
Estudi de cultius cel·lulars i teixits.
Estudi de fongs patògens en plantes.
Estudi d’incorporació de marcador en l’interior de cèl·lules.
Estudi d’espermatozoides humans.
Estudis de biofilms en filtres d’aigua i de cultius, tubs traqueals, monuments històrics, etc.
Estudi de superfícies: pròtesis extretes de pacients, presència d’esperma en teixit.
Localització de nanogold per TEM en diferents teixits per inhalació en rates vives.
Estudi de nanogold en teixits tèxtils
Estudi de contaminació per bacteriòfags d’una producció bacteriana de lactosa.
Estudi d’agregats proteics en pacients amb Alzheimer.
Processament de biòpsies clíniques.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
PRATS MIRALLES (*) EVA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934034407 934034408 evaprats@ccit.ub.edu
GIMENO EFRÓN MORA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934034407 934034408 mgimeno@ccit.ub.edu
REBLED CORSELLAS JOSEP MANEL Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934034407 934034408 jmrebled@ccit.ub.edu
RIVERA DURAN ROSA Fac. Medicina C/ Casanova, 143 934034407 934034408 rosarivera@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació