Centres Científics i Tecnològics UB

Tècniques Mediambientals complementàries

Contacte: info@ccit.ub.edu

HPLC
TOC
AOX
Conductivitat
Terbolesa
FIA
Elèctrode selectiu
Bomba calorimètrica
Valorador automàtic
Terbolesa
pH
Conductivitat
% H2O
Carbonats / Bicarbonats
Clorurs, sulfats, fluorurs, nitrats i bromurs
Carboni orgànic total (TC, TOC, NPOC, Nitrogen (T))
AOX (X= HALOGENURS ORGÀNICS ADSORBIBLES)
Poder calorífic inferior i superior (PCI i PCS)
Amoni
Halògens totals (Clor, Brom i Fluor)
Caracterització d’aigües naturals.
Estudis de lixiviats aquosos de mostres sòlides.
Caracterització de mostres sòlides per valorització de residus.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
CARREY LABARTA RAÚL Fac. Geologia C/ Martí i Franquès s/n 934021424 934021398 raulcarrey@ccit.ub.edu
JIMENEZ MARTOS ALEJANDRA Fac. Geologia C/ Martí i Franquès s/n 934021424 934021398 ajimenez@ccit.ub.edu
MARIMON CORBELLA (*) ROSA MARIA Fac. Geologia C/ Martí i Franquès s/n 934021424/
934021352
934021398 marimon@ccit.ub.edu
RODRIGUEZ DORADO SANDRA Fac. Geologia C/ Martí i Franquès s/n 934021424 934021398 sanrdorado@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació