Centres Científics i Tecnològics UB

Tècniques separatives (HPLC, HPLC-MS, HPLC-HRMS)

Cromatografia de líquids (HPLC).
Cromatografia de líquids – Espectrometria de Masses (HPLC-MS).
Cromatografia de líquids – Espectrometria de Masses d’Alta Resolució (HPLC-HRMS).
Anàlisi d’aminoàcids en mostres fisiològiques i en hidrolitzats.
Anàlisi per HPLC (NP, RP, HILIC, GPC-SEC, IE) amb detecció UV-VIS, DAD, fluorescència, índex de refracció, ELSD, conductimètrica, electroquímica.
Anàlisi per HPLC-MS, HPLC-MS/MS i HPLC-MSn (baixa resolució).
Anàlisi per HPLC-HRMS i HPLC-MSn-HRMS (alta resolució).


HPLC
Anàlisi de tensoactius.
Determinacions de pesos moleculars de polímers per GPC/SEC.
Anàlisi d’impureses segons mètodes de farmacopea.
Determinació de principis actius en matèries primeres i formulacions.
Anàlisi d’àcids orgànics de cadena curta, alcohols, alcohols superiors i sucres (monosacàrids i disacàrids).
Desenvolupament de mètodes d’anàlisi de productes químics.
Anàlisi d’aminoàcids en productes d’alimentació humana i animal.
Anàlisi d’aminoàcids en mostres fisiològiques.
Composició en aminoàcids de pèptids i proteïnes naturals i de síntesi.


HPLC-MS , HPLC-MS/MS, HPLC-MSn, HPLC-HRMS, HPLC-MSn-HRMS.
Anàlisi quantitativa de molècules a molt baixes concentracions (rutes metabòliques, hormones, metabolisme, impureses de síntesi, etc.).
Anàlisi d’antioxidants naturals en aliments i extractes vegetals.
Farmacocinètiques.
Caracterització d’impureses i productes de degradació en fàrmacs i productes químics.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
ADEVA ANTON (*) ALBERTO Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034025 adeva@ccit.ub.edu
CALERO GARCÍA MARIA ISABEL Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034652 mariacalero@ccit.ub.edu
FERNÁNDEZ LÓPEZ MIQUEL Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034652 mafernandez@ccit.ub.edu
JAUREGUI PALLARES OLGA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034651 ojauregui@ccit.ub.edu
MIRALLES CARDIEL ESTHER Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934037200 emiralles@ccit.ub.edu
ROCA VIVES REGINA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034651 regiroca@ccit.ub.edu
RUIZ-CALERO SIMANCAS VICTORIA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934037200 vicky@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació


Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament