Centres Científics i Tecnològics UB

Tècniques separatives (HPLC, MS, HRMS, EC i AEO)

Contacte: masses@ccit.ub.edu

Anàlisi d’aminoàcids (AAMI).
Anàlisi elemental orgànica (AEO).
Electroforesi capil·lar (EC).
Cromatografia de líquids (HPLC).
Cromatografia de líquids – Espectrometria de Masses (HPLC-MS).
Cromatografia de líquids – Espectrometraiia de Masses d’alta Resolució (HPLC-HRMS).
Anàlisi d’aminoàcids en fluids fisiològics i en hidrolitzats.
Punt de fusió. Punt d’inflamació de líquids.
Determinació quantitativa del contingut de N, C, H, S, O i X.
Anàlisi per electroforesi capil·lar.
Treballs sobre mostres per HPLC en mode NP, RP, GPC-SEC, IE, etc.
Anàlisis de mostres amb tècniques d’HPLC-MS, HPLC-MS/MS, HPLC-MSn.
Anàlisis de mostres amb tècniques d’HPLC-MS-HRMS, HPLC-MSn-HRMS.
AEO-AAMI
Anàlisi d’aminoàcids en liquats vegetals (llets de soia, ametlla, orxata, etc.).
Anàlisi d’aminoàcids en pinso i altres aliments per animals.
Anàlisi d’aminoàcids en plasma de sang de ratolí, de rèptil, humà...
Composició en aminoàcids d’un pèptid de síntesi.
Anàlisi d’heparina i d’àcid hialurònic pel control de qualitat de fàrmacs.
Anàlisi de proteïnes i pèptids per electroforesi capil·lar.
Determinació de %C, %N, %H, %S, %O i %Cl en productes de síntesi, olis, combustibles i lubricants.
Determinació de %Cl, %Br en productes de síntesi, retardants de flama, pesticides, polímers, etc.
Relació C/H en combustibles.
Anàlisi de N, C, H, S en matèria particulada retinguda en filtres.
Anàlisi de N, C, H, S en residus per a incineradores i sediments de depuradores.
Punt d’inflamació de productes industrials líquids.


CROMATOGRAFIA HPLC
Anàlisi d’alquilsulfats/alquilsulfonats.
Anàlisi de melamina en aliments.
Anàlisi de nucleòsids i nucleòtids.
Determinacions de pesos moleculars de polímers per GPC/SEC.
Anàlisi de vitamines.
Anàlisi d’alguns pesticides.
Anàlisi d’antibiòtics.
Anàlisi d’àcids orgànics de cadena curta.


HPLC-MS , HPLC-MS/MS, HPLC-MSn
Anàlisi quantitativa de molècules a molt baixes concentracions (rutes metabòliques, hormones, metabolisme, impureses de síntesi, etc.).
Anàlisi de fosfolípids en olis vegetals (desgomat).
Anàlisi d’antioxidants naturals en aliments.
Farmacocinètiques.
Caracterització d’impureses en productes de síntesi.
Treballs per completar registres de productes químics (segons normatives, DMF, REACH, etc.)
Estabilitat de molècules i degradació forçada en fàrmacs, pesticides, conservants, productes industrials,...
Establiment de la fórmula empírica d’impureses i productes de degradació de fàrmacs i productes químics.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
ADEVA ANTON (*) ALBERTO Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034651 adeva@ccit.ub.edu
BELLIDO ESPAÑOL DAVID Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034651 bellido@ccit.ub.edu
CALERO GARCÍA MARÍA ISABEL Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934037200 mariacalero@ccit.ub.edu
DEL ALAMO ACARRETA EVA MARIA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034652 evadelalamo@ccit.ub.edu
FERNÁNDEZ LÓPEZ MIQUEL Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034651 mafernandez@ccit.ub.edu
FIDALGO SAEZ MARIA JOSÉ Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034652 fidalgo@ccit.ub.edu
JAUREGUI PALLARES OLGA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034651 ojauregui@ccit.ub.edu
MIRALLES CARDIEL ESTHER Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934034652 emiralles@ccit.ub.edu
ROCA VIVES REGINA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934037200 regiroca@ccit.ub.edu
RUIZ-CALERO SIMANCAS VICTORIA Edifici Clúster (PCB) C/ Baldiri Reixac, 10 934037200 vicky@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació