Centres Científics i Tecnològics UB

Espectroscòpia molecular

Contacte: molec@ccit.ub.edu

Espectroscòpia d’infraroig per transformada de Fourier amb microscopi, NIR i FIR.
Espectroscòpia d’ultraviolat i visible amb esfera integradora.
Dicroisme circular.
Reflectometria infraroja.
Caracterització de materials.
Control de qualitat.
Anàlisi d’imatges procedents de mapes espectrals.
Macroanàlisi i microanàlisi.
Comparació espectral amb bases de dades.
Anàlisi qualitativa i quantitativa de mostres inorgàniques i orgàniques.
Anàlisi de defectes o contaminants en matrius de polímers, pintura, fusta, ceràmica, vidre, tèxtils, aliments, fàrmacs, etc.
Anàlisi de pigments, vernissos, olis, tintes en manuscrits, pintures, escultures, ceràmiques i mostres arqueològiques i de patrimoni artístic i cultural.
Variacions moleculars de teixits humans mitjançant la tècnica d’imaging. Aplicacions a creixements tumorals.
Estudi dels dibuixos subjacents en dibuixos o quadres.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
FERRER FELIS (*) NURIA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021346 nferrer@ccit.ub.edu
HERMO OUTEIRAL (*) PILAR CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021346 phermo@ccit.ub.edu
SOCIAS MENAC JOSEP MARIA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021346 jms@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació