Centres Científics i Tecnològics UB

Difracció de raigs X (DRX)

 • DRX de materials policristal·lins en geometries de reflexió i transmissió.
 • DRX de materials policristal·lins en geometries de reflexió i transmissió en funció de la temperatura (termodifractometria).
 • DRX de monocristall per resolució d'estructures cristal·lines.
 • DRX en incidència rasant.
 • DRX amb goniòmetre de textures.
 • DRX de capes primes heteroepitaxials en alta i baixa resolució.
 • Reflectometria de raigs X.
 • Determinació d'estructures cristal·lines. Caracteritzacions cristal·logràfiques.
 • Anàlisi de cristal·linitat.
 • Anàlisi d'isoestructuralitat, isomorfisme i miscibilitat en estat sòlid.
 • Anàlisi qualitativa de fases cristal·lines.
 • Anàlisi semiquantitativa i quantitativa de fases cristal·lines (i eventualment de fases amorfes).
 • Anàlisi de fases en funció de la profunditat en materials en capa prima.
 • Estudis de polimorfime i pseudopolimorfisme.
 • Termodifractometria: Estudis de transicions de fases; seguiment de reaccions en estat sòlid; dilatació tèrmica; etc.
 • Ajust de perfil de difracció: Mètode de Rietveld.
 • Anàlisis de microestructura: Mida de dominis difractants i microdeformacions.
 • Determinació de gruixos, densitats i rugositats de materials en capa prima.
 • Anàlisis de textures i orientacions preferents.
 • Determinació de tensions residuals.
 • Determinació d'estats de tensió / relaxació en capes heteroepitaxials.
 • Determinació de composicions en heteroepitaxies de semiconductors.
 • Determinació d'orientació en monocristalls.
 • Difracció in plane.
 • Estudis de polimorfisme en fàrmacs i especialitats farmacèutiques.
 • Estudis d'isoestructuralitat i isomorfisme en fàrmacs i especialitats farmacèutiques.
 • Determinació d'estructures cristal·lines de materials de nova síntesi.
 • Anàlisi de fases de formigons, ciments, àrids i similars.
 • Anàlisi de fases qualitativa i quantitativa de materials geològics.
 • Caracteritzacions de materials de recobriments i en capa prima.
 • Determinació de tensions residuals en acers, altres metalls i en recobriments.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Email
ALCOBE OLLE (*) XAVIER CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021692 alcobe@ccit.ub.edu
ARMENGOL GARIN XÈNIA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021692 xarmengol@ccit.ub.edu
BASSAS ALSINA JOSEP MARIA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021692 bassas@ccit.ub.edu
PUIGJANER VALLET MARIA CRISTINA CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021692 cris@ccit.ub.edu

(*) per a més informació.Enllaços d'interès:

ContactaAlta usuariEquipament