Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

[2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011]
2022-11-24
Els CCiTUB reforcen la seva oferta de serveis al PCB
2022-10-21
1a Jornada dels serveis cientificotècnics de les universitats catalanes
2022-10-20
Exposició d'art sostenible
2022-10-14
Els CCiTUB participen en un projecte de caracterització de bactèries mitjançant tècniques de Cryo-Soft X-Ray Tomography
2022-09-28
Les tècniques Cryo-SEM-EDS dels CCiTUB ajuden a identificar canvis en l’aigua marina als darrers 550 milions d’anys
2022-09-23
Quart Workshop Internacional d’ELECMI
2022-09-22
Els CCiTUB reforcen el seu compromís amb els ODS amb 2 projectes innovadors
2022-07-27
Dotze nous equipaments per donar suport a la recerca
2022-07-18
Exercicis d'Intercomparació avalen la qualitat dels nostres resultats
2022-07-07
S'inicia el projecte Europeu Remote NMR, amb participació dels CCiTUB
2022-07-06
Ciència&Jocs Day 2022
2022-06-20
Nou espectròmetre de masses d’alta resolució equipat amb mobilitat iònica UHPLC-Q-TOF(IM)-MS
2022-06-15
Els CCiTUB apadrinen una escola a través d'un projecte d'innovació i retorn social
2022-06-03
Identificats i caracteritzats els microplàstics de platges catalanes gràcies a l’espectroscòpia d’infraroig
2022-05-27
Publicat l’article “Static discrete disorder in the crystal structure of iododiflunisal: on the importance of hydrogen bond, halogen bond and π-stacking interactions"
2022-05-13
Llançament de GINNA, la gimcana nanotecnològica
2022-05-10
Nou microscopi de fluorescència als CCiTUB
2022-05-04
Nou microscopi electrònic de transmissió i rastreig (STEM) amb capacitat de treballar en fase líquida
2022-05-02
La Citometria, clau en el descobriment d'una nova teràpia contra el càncer
2022-04-28
Publicat un nou article amb la contribució del laboratori d'Espectroscòpia RAMAN
2022-04-25
Nou equip d'RMN de 400Mhz als CCiTUB
2022-04-22
Jornada de Presentació dels Serveis Científicotècnics del Campus Bellvitge
2022-04-20
Nou espectròmetre al laboratori d’Espectrometria de masses de relació isotòpica (IRMS)
2022-03-28
Publicat un nou article amb la contribució del laboratori de Microscòpia Electrònica de Rastreig-Diagonal
2025-03-25
Els CCiTUB inauguren l'aula Núria Cortadellas Ramentol
2022-03-22
Publicat un nou article amb la contribució del laboratori de Microscòpia Òptica Avançada
2022-03-16
Publicats nous articles amb contribucions dels laboratoris de Polimorfisme i Calorimetria i DRX
2022-03-15
Els CCiTUB fomenten la química analítica verda i sostenible
2022-03-10
Nou susceptòmetre al laboratori de Paleomagnetisme
2022-02-23
Publicat l’article “Electron Probe Microanalysis of Transition Metals using L lines: The Effect of Self-absorption”
2022-02-18
Nou instrumental per a la proteòmica en la recerca biomèdica
2022-02-09
Científiques i Tecnològiques als CCiTUB
2022-02-07
Publicat l'article "ContactJ: Characterization of lipid droplet-mitochondrial contacts using fluorescence microscopy and image analysis"
2022-02-02
Nou citòmetre espectral als CCiTUB
2022-01-31
La Unitat de Criomicroscòpia Electrònica dels CCiTUB ha col·laborat amb l´IBEC i l´ICMS en el desenvolupament d´un mètode de preparació de xips microfluídics