Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

25.04.2022

Nou equip d'RMN de 400Mhz als CCiTUB

El passat 31 de març de 2022 va finalitzar la instal·lació d’un nou equip de Ressonància Magnètica Nuclear. Aquest equip és un Bruker Avance Neo de 400 MHz, i s'ha instal·lat al laboratori de RMN dels Centres Científics i Tecnològics que es troba ubicat a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

L’adquisició d’aquest espectròmetre d’RMN s'ha realitzat mitjançant la concessió, el 2019, de fons FEDER per a la cofinançament de l’equip dins del “Subprograma Estatal De Infraestructuras De Investigación Y Equipamiento Científico Técnico, En El Marco Del Plan Estatal De Investigación Científica Y Técnica Y De Innovación 2017-2020”

Especificacions

L’equip d’RMN conté un imant superconductor de 9,39 Tesla (400 MHz) doblement apantallat amb una consola de dos canals independents capaços de observar, polsar i desacoblar amb una resolució temporal de 12,5 ns. L’equip conté dos amplificadors lineals de 100 W i 50 W per per 1H i 13C, respectivament. L’espectròmetre treballa amb una crisosonda Prodigy d’alta sensibilitat refredada per nitrogen líquid amb una sensibilitat entre 2 i 3 vegades superior a les sondes convencionals (SN 1050:1 en 1H, 475:1 en 13C). A més, la criosonda permet l’auto-sintonització per detectar els nuclis 19F, 31P, 11B, 29Si, entre d’altres.

L’espectròmetre incorpora un sistema de gradients amb 36 bobines per un òptim ajust de la homogeneïtat i de la forma de línia. L’equip pot també realitzar espectres de RMN a temperatura variable (-40º a +150 ºC). Cal ressaltar la elevada capacitat de treball de l’equip gràcies a la incorporació de un canviador automàtic de 60 mostres que permetrà l’obtenció d’un gran nombre d’espectres d’RMN diaris.

L’espectròmetre donarà servei a un gran nombre d’investigadors, principalment de l’UB, dins de l’àmbit de la Química Orgànica, Inorgànica i Farmacèutica. En aquests camps de coneixements, la RMN esdevé clau com a eina de identificació i de verificació ràpida de noves molècules de mida mitjana de gran interès terapèutic. També donarà servei a altres grups de recerca emergents en àrees com la bio-orgànica, bio-inorgànica, nous materials i biotecnologia.