Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

24.11.2022

Els CCiTUB reforcen la seva oferta de serveis al PCB

Els serveis que els CCiTUB ofereixen des de les seves instal·lacions al PCB es veuran reforçats gràcies a la integració de la plataforma de proteòmica del PCB i l’arribada de nou equipament i personal tècnic especialitzat.

L’objectiu d’aquesta integració és consolidar gran part de l’oferta de serveis en anàlisi (bio)molecular en un mateix espai i en un entorn estratègic com el PCB per fer-los més accessibles a tant a investigadors com a empreses. Aquesta oferta integrada inclourà serveis de proteòmica, interaccions moleculars i anàlisi de petita molècula, amb un equip humà d’onze persones que permetrà estudis més complets en aquest àmbit.

El laboratori dels CCiTUB comptarà amb personal tècnic especialitzat amb molta experiència en aquests àmbits i estarà equipat amb instrumentació de darrera generació com el nou espectròmetre de masses d’alta resolució Q-TOF1, amb mobilitat iònica i acoblat a un sistema d’UHPLC, ja disponible. En els propers mesos s’instal·laran també dos nous espectròmetres de masses2 acoblats a un sistema de cromatografia de líquids d’ultra alta resolució, que permetran la determinació de la massa exacta i de l'estructura química de substancies orgàniques presents a mostres complexes

Els CCiTUB al PCB

Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona ofereixen diferents serveis des de les seves instal·lacions del PCB, no només a les empreses allà instal·lades sinó a tots els investigadors i institucions que els sol·licitin. Els serveis CCiTUB que es poden trobar als espais PCB, als quals s’afegirà el servei de Proteòmica, són el de Genòmica, Ressonància Magnètica Nuclear, Polimorfisme i calorimetria, Citometria, Granulometria, Anàlisi d’interaccions moleculars, Crio-microscopia electrònica i Tècniques separatives.

1 Finançat amb Fons FEDER (2019)

2 Finançats amb Fons Next Generation, CONVOCATORIA EQC2021 (2021)