Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

27.07.2022

Dotze nous equipaments per donar suport a la recerca

Els CCiTUB incorporaran 12 nous equipaments singulars que potenciaran els serveis que s’ofereixen als investigadors. La compra d’aquests equipaments es farà gràcies a una subvenció atorgada pel Ministeri de Ciència i Innovació per valor de 9.876.006,15€. Aquesta quantitat, sumada a les aconseguides recentment per a un microscopi STEM (3.350.000€) i un RMN de molt alt camp (8.900.000€), entre d’altres, farà que la inversió en equipament durant l'any 2022 als CCiTUB assoleixi una xifra rècord propera als 20M€. Els equips finançats s'incorporaran a partir del primer semestre de 2023.

Les prestacions singulars que aportaran aquests equipaments, alguns d’ells únics a Catalunya i Espanya, tindran un gran impacte sobre els estudis a realitzar en camps molt diversos com el de les biociències i la biotecnologia, el de la caracterització de materials, el de la química o el de l'alimentació, entre altres. Aquests equipaments reforçaran també la multidisciplinarietat dels CCiTUB, permetent disposar en un únic centre de la infraestructura necessària per a dur a terme estudis més dirigits, optimitzats i amb uns resultats més complerts.

Un cop instal·lats, tots aquests equipaments passaran a formar part del catàleg de serveis que els CCiTUB posa a disposició dels seus usuaris i, com tots els equips disponibles als nostres laboratoris, seran integrats al sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 per tal de garantir la fiabilitat dels resultats i oferir el millor servei possible.

Equipaments

Entre els nous equips de què disposaran els CCiTUB destaquen un FIB/SEM, un espectroscopi de fotoelectrons amb microsonda d’escaneig, un espectròmetre d’emissió de raigs X tous per a microsonda electrònica, un sistema de citometria de flux espectral, un sistema integrat d’imatge molecular i funcional preclínica, dos equips per a anàlisi de petita molècula, un microscopi per a imatge In Vivo, un magnetòmetre superconductor per a mesures automatitzades, una plataforma d’Imaging MALDI-TOF/TOF, un espectròmetre de ressonància paramagnètica electrònica polsada i un microscopi de cribratge d’alt contingut.

Aquests equips s’afegiran a d’altres que ja han estat instal·lats durant el primer semestre de l’any en curs i que inclouen, entre d’altres, un citòmetre de flux espectral, únic a l’estat espanyol, un espectròmetre de masses d’alta resolució i un RMN de 400MHz.

Amb aquests nous equipaments, i explotant les seves sinèrgies, es podran augmentar la qualitat i detall de les investigacions i estudis que duen a terme els usuaris. L’arribada dels equips, afegida a la renovació feta l’últim any en d’altres infraestructures dels CCiTUB, incidirà positivament de forma directa en l'ecosistema acadèmic i empresarial local. Per una altra banda, les activitats que els CCiTUB duen a terme com a part de la seva responsabilitat social permetran posar a l'abast d'escoles, administracions i el gran públic les capacitats de totes aquestes noves tecnologies.

Enllaç a la notícia de la UB [+]