Centres Científics i Tecnològics UB

Projectes finançats


Fons Europeu de Desenv. Regional de la UE en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020


Microscopi electrònic STEM/LTEM NeoARM.JEOL +info

Espectròmetre de masses Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ (xip TRIVERSA NANOMATE + Cromatògraf EVOSEP) +info

Espectròmetre de masses Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ (font Easy Spray + HPLC Easy 1200) +info


Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea Next Generation EU en el marc de la Convocatòria ICTS 2021


RMN Molt alt Camp, 1 Ghz Properament +info

Sistema de control de la Precessió Electrònica del Feix i software d'anàlisi per a operació en mode rastreig-transmissió al TEM


Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea per a "Equipamiento científico-tecnológico para un servicio común de investigación 2021"


Espectroscopi de Fotoelectrons amb microsonda d'escaneig. Properament

Equip de doble feix FIB/SEM Properament


Plataforma d'Imaging MALDI-TOF/TOF Properament


Espectròmetre de masses Q-TRAP amb alta sensibilitat Properament


Espectròmetre de masses d'alta resolució (500.000 FWHM) Properament


Espectròmetre de ressonància paramagnètica electrònica pulsada Properament


Sistema d'Imatge Molecular i Funcional Preclínica (SIMFp) Properament


Microscopi de Doble capçal d'Excitació amb Doble Fotó per a Imatge in Vivo Properament


Microscopi de cribrat d'Alt Contingut per a l'estudi de poblacions cel·lulars Properament


Magnetòmetre superconductor per a u-channels Properament


Sistema de citometria de fluxe espectral: separador cel·lular Properament


Espectròmetre d'emissió de raigs X tous per a microsonda electrònica (SXES) Properament


Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 2019


RMN Advance Neo de 400 MHz. Bruker
+info

Espectròmetre de masses de relació isotòpica MAT253Plus (GB-Precon-IRMS). Thermo Fisher Scientific +info

Espectròmetre de masses de relació isotòpica MAT253Plus (GC-IRMS). Thermo Fisher Scientific +info

Espectròmetre de masses d’alta resolució Q-TOF, amb mobilitat iònica, acoblat a un sistema d’UHPLC (UHPLC-Q-TOF-IMS) 6560 Ion Mobility LC/Q-TOF. Agilent

Citòmetre de flux espectral Aurora. Cytek Biosciences


Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 2018


Equip d’EA-IRMS Flash IRMS acoblat a un Delta V Advantage. Thermo Fisher Scientific +info

Dispositiu per a l'anàlisi automàtica de carbonats Kiel IV. Thermo Fisher Scientific +info