Centres Científics i Tecnològics UB

Projectes finançats


Fons Europeu de Desenv. Regional de la UE en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020


Projecte: IU16-015923
Microscopi electrònic STEM/LTEM
NeoARM.JEOL +info

Espectròmetre de masses Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ (xip TRIVERSA NANOMATE + Cromatògraf EVOSEP) +info

Espectròmetre de masses Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ (font Easy Spray + HPLC Easy 1200) +info


Fons Next Generation EU, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Convocatòria ICTS 2021


Projecte: ICT2021-006875
RMN Molt alt Camp, 1 Ghz
Properament +info

Sistema de control de la Precessió Electrònica del Feix i software d'anàlisi per a operació en mode rastreig-transmissió al TEM


Fons Next Generation EU, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Convocatòria d'adquisició d'equipament científico-tècnic 2021


Projecte: EQC2021- 006905-P
Espectroscopi de Fotoelectrons amb microsonda d'escaneig.
Properament

Projecte: EQC2021- 007336-P
Equip de doble feix FIB/SEM
Properament


Projecte: EQC2021- 007349-P
Plataforma d'Imaging MALDI-TOF/TOF
Properament


Projecte: EQC2021- 007445-P
Espectròmetre de masses Q-TRAP amb alta sensibilitat
Properament


Projecte: EQC2021- 007445-P
Espectròmetre de masses d'alta resolució (500.000 FWHM)
Properament


Projecte: EQC2021- 007330-P
Espectròmetre de ressonància paramagnètica electrònica pulsada
Properament


Projecte: EQC2021- 007451-P
Sistema d'Imatge Molecular i Funcional Preclínica (SIMFp)
Properament


Projecte: EQC2021- 007495-P
Microscopi de Doble capçal d'Excitació amb Doble Fotó per a Imatge in Vivo
Properament


Projecte: EQC2021- 007516-P
Microscopi de cribrat d'Alt Contingut per a l'estudi de poblacions cel·lulars
Properament


Projecte: EQC2021- 007274-P
Magnetòmetre superconductor per a u-channels
Properament


Projecte: EQC2021- 007393-P
Sistema de citometria de fluxe espectral: separador cel·lular
Properament


Projecte: EQC2021- 007308-P
Espectròmetre d'emissió de raigs X tous per a microsonda electrònica (SXES)
Properament


Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 2019


Projecte: EQC2019- 005587-P
RMN
Advance Neo de 400 MHz. Bruker
+info

Projecte: EQC2019- 005919-P
Espectròmetre de masses de relació isotòpica
MAT253Plus (GB-Precon-IRMS). Thermo Fisher Scientific +info

Projecte: EQC2019- 005919-P
Espectròmetre de masses de relació isotòpica
MAT253Plus (GC-IRMS). Thermo Fisher Scientific +info

Projecte: EQC2019- 005533-P
Espectròmetre de masses d’alta resolució Q-TOF, amb mobilitat iònica, acoblat a un sistema d’UHPLC (UHPLC-Q-TOF-IMS)
6560 Ion Mobility LC/Q-TOF. Agilent

Projecte: EQC2019- 006148-P
Citòmetre de flux espectral
Aurora. Cytek Biosciences


Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 2018


Projecte: EQC2018- 004353-P
Equip d’EA-IRMS
Flash IRMS acoblat a un Delta V Advantage. Thermo Fisher Scientific +info

Projecte: EQC2018- 004353-P
Dispositiu per a l'anàlisi automàtica de carbonats
Kiel IV. Thermo Fisher Scientific +info