Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

09.12.2021

Nous equipaments al laboratori d’IRMS

Recentment han estat instal·lats al laboratori d’Espectrometria de masses de relació isotòpica (IRMS) dos nous equipaments, fet que permetrà oferir a partir d’ara un millor servei als usuaris. Els dos equips es troben ja qualificats per a l'operació i prestació de servei, i el finançament en ambdós casos prové de la convocatòria per a l’adquisició d’equipament científic FEDER 2018.

Els equipaments instal·lats són:

- Un Kiel IV, que correspon a un dispositiu per a l'anàlisi automàtica de carbonats. Està acoblat a l'espectròmetre de masses de relació isotòpica (IRMS) d'alta precisió MAT253 ja existent a la unitat.


- Un nou equip d’EA-IRMS, el qual es composa d’un Flash IRMS acoblat a un Delta V Advantage mitjançant la interfase CONFLO IV. L'equip s'ha qualificat amb la configuració de CN i ofereix l'anàlisi elemental i isotòpica (13C,15N) de manera simultània en una gran diversitat de mostres sòlides i líquides (teixits vegetals i animals, olis, dissolvents, sediments, filtres, etc.).


Aquests dos equipaments es troben ja a disponibilitat dels usuaris al laboratori d’Espectrometria de masses de relació isotòpica (IRMS), que es troba ubicat a l’edifici històric dels CCiTUB al carrer Lluís Solé i Sabarís 1-3.

Es poden consultar els serveis que ofereixen al següent enllaç: www.ccit.ub.edu/CA/tq06.html