Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

20.06.2022

Nou espectròmetre de masses d’alta resolució equipat amb mobilitat iònica UHPLC-Q-TOF(IM)-MS

Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona tenen a disposició dels usuaris un nou equipament al laboratori de tècniques separatives. Es tracta d’un instrument híbrid que combina un espectròmetre de masses d’alta resolució de tipus Q-TOF amb una cel·la de mobilitat iònica, acoblats a un sistema de cromatografia UHPLC.

L’equip és un espectròmetre de masses Q-TOF amb cel·la de mobilitat iònica, Agilent model 6560, acoblat a un UHPLC Agilent 1290 Infinity i ve acompanyat dels programes necessaris per al processat de dades d’espectrometria de masses, per al tractament de les dades de mobilitat iònica, i per estudis de metabolòmica.

Característiques i aplicacions

L’equip permet realitzar els clàssics experiments de TOF-MS i MS/MS en alta resolució, però a més la mobilitat iònica proporciona una dimensió addicional quan es tracta de separar i analitzar compostos isobàrics i isomèrics, difícilment separables per cromatografia. La cel·la de mobilitat iònica permet mesurar els valors de CCS (collision cross section) dels ions, un paràmetre físic que depèn del volum i de la forma que cada molècula ionitzada presenta en fase gas, i que combinat amb l’espectrometria de masses d’alta resolució millora significativament les capacitats d’identificació i caracterització de compostos.

Les seves característiques fan possible que aquest espectròmetre de masses tingui aplicacions en camps molt diversos:

• ciències de la vida: metabolòmica, lipidòmica...
• recerca clínica: descobriment de biomarcadors
• seguretat mediambiental i alimentària
• anàlisi d’extraïbles i lixiviables (extractables and leachables)
• elucidació estructural de compostos
• identificació de metabòlits de fàrmacs (Met-ID) o d’impureses de productes farmacèutics
• toxicologia clínica o forense

Finançament

Del preu total de l’equip, 295.000€ han estat finançats amb una subvenció del fons FEDER a través de la convocatòria EQC2019-005533-P per equipament científic, mentre que l’import restant ha estat aportat per la Universitat de Barcelona. L’adquisició d’aquest instrument ha estat possible gràcies a la col·laboració entre els CCiTUB i la Prof. Encarnación Moyano, del Grup de Recerca en Cromatografia i Espectrometria de Masses: Química Analítica del Medi Ambient i de la Seguretat Alimentaria, qui ha liderat la petició.

Ubicació

El nou espectròmetre es troba ja qualificat per a l’operació i prestació de servei i per tant, a disponibilitat dels usuaris del laboratori d’HPLC-MS del laboratori de Tècniques Separatives, dels CCiTUB ubicat a l’edifici del Parc Científic de Barcelona (laboratori EM01C14).