Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

20.04.2022

Nou espectròmetre al laboratori d’Espectrometria de masses de relació isotòpica (IRMS)

Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona tenen a disposició dels usuaris un nou equipament al laboratori d’Espectrometria de masses de relació isotòpica (IRMS), fet que permetrà oferir a partir d’ara un millor servei així com oferir noves prestacions.

El seu finançament prové de la convocatòria FEDER 2019 per a l’adquisició d’equipament científic i ha estat possible gràcies a la col·laboració entre els CCiTUB i el Dr. Albert Solé, coordinador del grup de recerca MAIMA de la Universitat de Barcelona.

Aquest equip amb dues configuracions diferents es troba ja qualificat per a l'operació i prestació de servei i per tant, a disponibilitat dels usuaris del laboratori d’Espectrometria de masses de relació isotòpica (IRMS), ubicat a l’edifici històric dels CCiTUB al carrer Lluís Solé i Sabarís 1-3.

Especificacions

L’equip és un espectròmetre de masses de relació isotòpica MAT253Plus de la marca Thermo Fisher Scientific.

Presenta dues configuracions diferents:

• GB-Precon-IRMS (GasBench II, Precon)
• GC-IRMS (Trace1310, GCIsolink II)

A més de les mesures de les relacions isotòpiques dels elements lleugers més habituals (13C/12C, 15N/14N, 2H/1H, 18O/16O) en mostres gasoses/líquides i en compost específic, l’equip te la capacitat de:

1. Mesurar isotopòmers de les molècules de N2O (analitzant la δ15Nα i δ15Nβ a la molècula Nβ-Nα-O).
2. Possibilitat de mesura de relacions isotòpiques de 37Cl/35Cl i 81Br/79Br en compostos orgànics halogenats