Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

21.10.2022

1a Jornada dels serveis cientificotècnics de les universitats catalanes

Ahir dijous 20 d'octubre va tenir lloc la "1a Jornada dels serveis cientificotècnics de les universitats catalanes", on han assistit per part de la Universitat de Barcelona, en Xavier Meneses, director de l'àrea de recerca, emprenedoria, transferència i innovació, en Juan Fran Sangüesa director dels Centres Científics i Tecnològics i Eva Jané, responsable d'administració i gestió dels CCiTUB.

La trobada ha estat liderada pels SRCiT de la Universitat Rovira i Virgili, amb l'objectiu d'analitzar els riscos de l'elegibilitat dels càrrecs interns derivats de la prestació de serveis dels diversos serveis cientificotècnics de les universitats. La jornada ha servit també per iniciar el que s'espera sigui a partir d'ara, una xarxa de serveis cientificotècnics de les universitats públiques catalanes, per tractar altres qüestions d'interès comú.

A la jornada han assistit representants de totes les universitats catalanes que compten amb serveis cientificotècnics per donar suport a la recerca: Universitat Rovira i Virgili (UrV), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdLL), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF) and the Universitat de Barcelona (UB).