Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

28.09.2022

Les tècniques Cryo-SEM-EDS dels CCiTUB ajuden a identificar canvis en l’aigua marina als darrers 550 milions d’anys

Els CCiTUB han participat en un estudi que ha analitzat la composició química d'inclusions fluides en roques salines, i que ha permès determinar l'existència de canvis en la composició de l’aigua marina al llarg dels últims 550 milions d’anys. Per a poder dur a terme les anàlisi s'han utilitzat dues tècniques analítiques complementàries: Cryo-SEM-EDS (realitzats als CCiTUB) i LA-ICP-MS (Virginia Techs).

L'estudi és fruit de la col·laboració del Dr. Javier García Veigas, responsable tècnic del Laboratori de Microscòpia Electrònica de Rastreig-Campus Diagonal dels CCiTUB, amb investigadors de la Universitat de Binghamton (USA) y de la Universitat de Sydney (Australia). En la col·laboració, els CCiTUB han participat de manera directa en la recol·lecció de mostres, les anàlisi d'inclusions fluïdes així com en l'edició i revisió de l'article publicat a la revista Earth and Planetary Science Letters (indexada en la JCR com a quartil Q1, i amb un impact factor de 5,78).

L'article publicat té per títol "[Ca2+] and [SO42−] in Phanerozoic and terminal Proterozoic seawater from fluid inclusions in halite: The significance of Ca-SO4crossover points", recull els resultats de l'estudi i es pot consultar al següent enllaç:[+].