Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

15.03.2022

Els CCiTUB fomenten la química analítica verda i sostenible

Els CCiTUB aposten per la transició cap a un menor impacte humà sobre el medi com a una de les seves línies estratègiques que, a més a més, es troben alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) destacats per Nacions Unides. En aquesta línia, l'objectiu dels CCiTUB és treballar en l'adaptació progressiva dels mètodes d'anàlisi ja existents al laboratori i la incorporació dels criteris de la química analítica sostenible al desenvolupament de noves metodologies.

Seguint aquests principis, el laboratori de cromatografia de gasos-espectrometria de masses aplicada dels CCiTUB participarà entre el 14 i el 16 de març a la primera e-conferència de Química Analítica Verda i Sostenible (GSAC2022) i a la segona e-conferència europea sobre preparació de mostra (EuSP2022), la qual es troba organitzada per la European Chemical Society (Sample Preparation Group and Network).

Aquesta conferència també ha propiciat la creació d'una xarxa de científics i tècnics de tot el món, la qual ja compta amb més de 400 membres inscrits, i que té per objectiu enfortir l'intercanvi de coneixements i experiències per tal d'ajudar a la comunitat científica a seguir a avançant en la reducció de l'empremta ecològica en les seves activitats.