Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

07.07.2022

S'inicia el projecte Europeu Remote NMR, amb participació dels CCiTUB

Ahir dia 6 de Juliol, es va realitzar el Kick-Off Meeting del projecte R-NMR, en el qual té participació la Universitat de Barcelona a través del node de la Infraestructura Cientifico Tècnica Singular d'RMN (ICTS R-LRB) que gestionen els Centres Científics i Tecnològics UB.

El projecte R-NMR inclou més de 25 instal·lacions europees de RMN, que col·lectivament treballaran en el disseny i prova de directrius i pràctiques per a l'accés remot als equipaments d'RMN, per a l'emmagatzematge i accés segur a les dades resultants dels experiments i per a la formació als usuaris en l'ús dels equips i tractament de les dades.

L'accés remot/digital reforçarà significativament la resiliència de les infraestructures sota condicions adverses com ara restriccions de viatges, noves onades pandèmiques, condicions de bloqueig temporal, etc. És important destacar que aconseguir una reducció significativa dels desplaçaments dels usuaris també reduirà la petjada de carboni de accés a les infraestructures i millorarà considerablement la resiliència de les infraestructures de recerca davant futurs canvis.

El laboratori d’RMN dels CCiTUB compta amb més de 8 espectròmetres de RMN al servei dels investigadors, i properament acollirà el primer equip de molt alt camp d'RMN de l'estat espanyol. Més informació sobre el laboratori d'RMN dels CCiTUB, al següent vídeo.

El Projecte R-NMR

Es tracta d'una acció de coordinació i suport (CSA) que forma part del programa marc Horizon Europe, sobre el desenvolupament, consolidació i optimització de les infraestructures de recerca europees.

L'objectiu principal de R-NMR és proporcionar als usuaris la possibilitat de realitzar mesures de forma remota, amb una experiència comparable a l'accés in situ a tots els principals llocs de RMN d'Europa.

El projecte es divideix en cinc subobjectius:

O1) Establir procediments normalitzats d'accés remot

O2) Establir pràctiques comunes per enviar mostres científiques a tot Europa

O3) Establir programes de formació a distància per als investigadors per preparar-se per a l'ús remot de la infraestructura i l'anàlisi de dades

O4) Definir procediments comuns per a l'arxiu de dades FAIR i la difusió de protocols de recerca

O5) Adopció d'eines de seguiment del consum de CO2 a les infraestructures de RMN europees com a primer pas cap a la reducció de la petjada de CO2

Consulteu més informació a la pàgina web del projecte R-NMR.

This project has received funding from the European Union's horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.10105895