Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

22.10.2014

Tècnics formadors dels CCiTUB participen al màster “Direcció de Projectes de Conservació-Restauració” de la Facultat de Belles Arts

Els CCiTUB tornen a participar al màster “Direcció de Projectes de Conservació-Restauració” que s’imparteix a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Tècnics formadors dels CCiTUB col·laboren a la part pràctica de l’assignatura de ‘Mètodes científics aplicats a l’estudi del patrimoni’. En particular, els alumnes del màster realitzaran activitats a diverses àrees dels CCiTUB en vàries sessions entre el 21 d'octubre i l'11 de desembre. En aquest màster, coordinat per la Dra. Mª Gema Campo Francés, hi participa també personal del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Les tècniques estudiades i els tècnics formadors dels CCiTUB que hi participen pertanyen a les Tecnologies de:

Polimorfisme i calorimetria

Espectroscòpia molecular

Cromatografia de gasos i espectrometria de masses aplicada

Tècniques separatives

Espectrometria de masses de caracterització molecular

Espectroscòpia Raman

Ressonància magnètica nuclear

Es poden consultar les aplicacions tecnològiques d’aquestes i d’altres Tecnologies a la Cartera de Serveis dels CCiTUB i, en concret, a l’apartat de ‘Patrimoni/Conservació’.