Centres Científics i Tecnològics UB

Activitats 2015

[2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010]

Data

Activitat

Info.

Estat

2015-11-18 Microscòpia òptica i espectroscòpia en la nanoescala +info
2015-11-13 Mesura biofísica de les interaccions moleculars amb superfícies biològiques electro conmutables +info
2015-11-9 Histopatologia sota normes de qualitat +info
2015-11-5 Seminari: Presentació Milliplex Luminex MAGPIX +info
2015-11-2/12-22 Curs per a la capacitació del personal usuari d'animals d'experimentació de la funció de Disseny de projectes i procediments (rosegadors i peixos/amfibis). Funció D Ordre ECC/566/2015 +info
2015-11-2/12-22 Curs per a la capacitació del personal usuari d’animals d’experimentació de les funcions d’Eutanàsia, Realització de procediments i Disseny de projectes i procediments (rosegadors i peixos/amfibis). Funcions B+C+D Ordre ECC/566/2015 +info
2015-10-22 Perfilòmetre Zeta 20: L'evolució de la Microscòpia Òptica (DEMO i anàlisi de mostres dels assistents) +info
2015-10 Iniciació a la utilització dels equips de RMN +info
2015-10-6 Workshop: Tendències de la microscòpia AFM +info
2015-09-29 Anàlisi multicolor i disseny de panells en citometria de flux +info
2015-10-9/09-28 Curs supervisors instal·lacions radioactives (Laboratoris amb fonts no encapsulades) +info
2015-07-20/24 Nanociència i nanotecnologia per a estudiants de secundaria i batxillerat +info
2015-07-09 Seminari sobre el control de reactius i patrons (intern) +info
2015-06 Iniciació a la utilització dels equips de RMN (equips Varian en mode automàtic) +info
2015-06-30/07-3 Computer Optimized Microscopy Course +info
2015-06-26 RMN aplicat a la indústria farmacèutica +info
2015-04-7/28 Curs de formació de personal investigador usuari d'animals d'experimentació, 3ª edició +info
2015-03-24 Workshop pràctic de "Differential Scanning Fluorimetry" (nanoDSF) +info
2015-03-09 Taula rodona del Dia Internacional de la Dona 2015 +info
2015-03-03 New Techniques in Advanced microscopy +info
2015-02-27 Trobada nacional de nanodivulgació I +info
2015-02-26/27 Iniciació a la utilització dels equips de RMN +info
2015-02-26 Programa per a la introducció de la nanociència i la nanotecnologia a alumnes de secundària i batxillerat +info
2015-02-19 Seminari: Controls d’hermeticitat de Fonts Radioactives Encapsulades (intern) +info
2015-01-12/30 Curs de formació de personal investigador usuari d'animals d'experimentació, 2ª edició +info