Centres Científics i Tecnològics UB

Activitats 2013

[2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010]

Data

Activitat

Info.

Estat

2013-12-11 Seminari: Determinació de l'estructura cristal·lina a partir de dades de difracció de raigs X de pols. Resultats amb dades procedents de difractòmetres dels CCiTUB +info
2013-11-20 Seminari: Avenços metodològics i tecnològics en RMN aplicats al camp de molècules petites mitjanes. +info
2013-11-12/13 Curs d'Anàlisi de Rugositat i Textura Superficial +info
2013-10/11-25/15 Curs de formació de personal investigador usuari d'animals d'experimentació. +info
2013-10-01/04 Workshop on 3D Solutions in Cryo-Electron Microscopy 2013 - Third Edition +info
2013-09-25 Seminari: Nou marc legal en experimentació animal: implementació de la Directiva Europea 2010/63/UE +info
2013-07-10 Seminari: Latest advances in TEM for Structural Biology and In Situ Molecular Recognition +info
2013-07 Iniciació a l'ús d'equips d'RMN (equips Varian en mode automàtic) +info
2013-07-02 Jornada Tècnica sobre Caracterització de Partícules +info
2013-06-19 Seminari: MALDI-TOF, una tècnica d’espectrometria de masses versàtil i pluridisciplinar +info
2013-06-12 BCNano 2013 +info
2013-05-29 Seminari: Pharmaceutical cocrystals: a new methodology for virtual cocrystals prediction. +info
2013-05-15 Seminari: Espectroscòpia EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) per a la caracterització de materials +info
2013-05-08 Seminari: Microscòpies de Sonda Pròxima: noves tendències i aplicacions +info
2013-05-08 Jornada Tècnica de Tecnologia de Buit +info
2013-04-24 Seminari: Noves aplicacions de l‘espectroscòpia d’infraroig amb la tècnica d’imaging +info
2013-04-10 Seminari: Assessing leaf redox status in plants using reduction-oxidation Green Fluorescent Proteins (roGFP1) +info
2013-04-8/9 Jornades de microscòpia de fluorescència avançada en cèl·lula viva +info
2013-03-21 Introducció a MNova (per al processament d'experiments de RMN) +info
2013-03-20 Seminari: Espectrometria de masses de pèptids i proteïnes +info
2013-03-18 Introducció a MNova (per al processament d'experiments de RMN) +info
2013-03-11 Iniciació a la utilització dels equips de RMN (equips Varian en mode automàtic) +info
2013-03-06 Seminari: Tècniques de Reproducció Assistida i Criopreservació de germoplasma en ratolí +info
2013-02-20 Seminari: Citometria: evolució i noves perspectives +info
2013-02-11 Curs de formació en autoservei del citòmetre separador FacsAria
2013-02-06 Imatge corporativa dels CCiTUB (intern)
2013-01-23 Seminari: Raman imaging: últims avenços i aplicacions +info