Centres Científics i Tecnològics UB

Activitats 2010

[2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010]

Data

Activitat

Documentació

2010-11-15 Seminari "Introduction to Flow Citometry" +info
2010-11-10/12 Curs de Microscòpia EELS i Cristal·lografia Electrònica (School TEM-MAT-2010) +info
2010-11-09 Jornades de Presentació d’un microscopi TIRF +info
2010-11-04 Microscopía Óptica Avanzada +info
2010-10-28 Jornades de Microscòpies de Sonda Pròxima aplicat a empreses"
2010-09-16/28 Demostració Sistema Confocal de ZEISS-LSM700 +info
2010-09-16/17 PhysChem Forum edició 9
2010-07-15/16 IV Jornades de Formació d'Image J per a Microscòpia +info
2010-07-12 Jornada de demostració del nou equip de Microscòpia Confocal e Interferometria (Dual Core 3D Measuring microscope DCM 3D. +info
2010-05-31/
2010-06-1
Demostració del sistema HCS A (Automated High Content Screening) integrat en el microscopi Confocal Leica SP +info
2010-05-27 Hibridación mediante in situ PCR +info
Abril/Maig 2010 Cicle de Conferències Unitat de Tècniques Nanomètriques 2010 +info
2010-04-29 Image Analysis Open Source Software +info
2010-04-23 Seminaris de la Unitat de Tècniques Nanomètriques i de la Unitat de Promoció dels SCT-UB a LEITAT (Terrassa)
2010-04-20 PARTTICIPE: Programa Anual de Reuniones de Transferencia de Tecnología entre la Industria y los Centros de Investigación Públicos Españoles. FBG-SECQ +info
2010-04-15 Seminari AFM: "Peak Force Tapping" i demostració +info
2010-03-08 454 Sequencing and Analysis at the University of Barcelona. Present and Future +info
2010-03-06 I Matinal de Seqüenciació de DNA (dins el marc de les VII Jornades de Biologia Cel·lular i Molecular, organitzades per la Societat Catalana de Biologia) +info