Centres Científics i Tecnològics UB

Projectes finançats


Fons Next Generation EU, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Convocatòria ICTS 2022


Projecte: ICT2022-007829
Finançament: 792.360 €
Actualizació dels equips de RMN de 600 MHz i 800 MHz
Criosondes i Consola

Fons Next Generation EU, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Convocatòria ICTS 2021


Projecte: ICT2021-006875
Finançament: 8.922.959 €
RMN Molt alt Camp, 1 Ghz
Espectròmetre RMN d’1 GHz (23,5 T) Consola AVANCE NEO i imant ASCEND EVO +info

Projecte: ICT2021-006758
Finançament: 378.240 €
Sistema de control de la Precessió Electrònica del Feix i software d'anàlisi per a operació en mode rastreig-transmissió al TEM
Hardware i Software Nanomegas


Fons Next Generation EU, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Convocatòria d'adquisició d'equipament científico-tècnic 2021


Projecte: EQC2021- 006905-P
Finançament: 1.251.100 €
Espectroscopi de Fotoelectrons amb microsonda d'escaneig.
PHI VersaProbe 4 Scanning XPS Microprobe. Physical Electronics +info

Projecte: EQC2021- 007336-P
Finançament: 1.228.000 €
Equip de doble feix FIB/SEM
Properament


Projecte: EQC2021- 007349-P
Finançament: 882.050 €
Plataforma d'Imaging MALDI-TOF/TOF
Properament


Projecte: EQC2021- 007445-P
Finançament: 1.178.164 €
Espectròmetre de masses Q-TRAP amb alta sensibilitat
7500 QTRAP. SCIEX +info


Projecte: EQC2021- 007445-P
Finançament: 1.178.164 €
Espectròmetre de masses d'alta resolució (500.000 FWHM)
Orbitrap IQ-X. Thermo Fisher Scientific +info


Projecte: EQC2021- 007330-P
Finançament: 1.325.000 €
Espectròmetre de ressonància paramagnètica electrònica pulsada
Properament


Projecte: EQC2021- 007451-P
Finançament:1.039.346 €
Sistema d'Imatge Molecular i Funcional Preclínica (SIMFp)
Properament


Projecte: EQC2021- 007495-P
Finançament: 570.000 €
Microscopi de Doble capçal d'Excitació amb Doble Fotó per a Imatge in Vivo
Properament


Projecte: EQC2021- 007516-P
Finançament: 654.036 €
Microscopi de cribrat d'Alt Contingut per a l'estudi de poblacions cel·lulars
Opera Phenix™ Plus. Revvity +info


Projecte: EQC2021- 007274-P
Finançament: 701.310 €
Magnetòmetre superconductor per a u-channels
Properament


Projecte: EQC2021- 007393-P
Finançament: 595.000 €
Sistema de citometria de fluxe espectral: separador cel·lular
FACSDiscover S8™. Becton Dikinson +info


Projecte: EQC2021- 007308-P
Finançament: 452.000 €
Espectròmetre d'emissió de raigs X tous per a microsonda electrònica (SXES)
JEOL +info


Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 2019. Convocatòria d'adquisició d'equipament científico-tècnic 2019


Projecte: EQC2019- 005587-P
Finançament: 249.500,00 €
RMN
Advance Neo de 400 MHz. Bruker
+info

Projecte: EQC2019- 005919-P
Finançament: 148.965,00 €
Espectròmetre de masses de relació isotòpica
MAT253Plus (GB-Precon-IRMS). Thermo Fisher Scientific +info

Projecte: EQC2019- 005919-P
Finançament: 148.965,00 €
Espectròmetre de masses de relació isotòpica
MAT253Plus (GC-IRMS). Thermo Fisher Scientific +info

Projecte: EQC2019- 005533-P
Finançament: 295.000,00 €
Espectròmetre de masses d’alta resolució Q-TOF, amb mobilitat iònica, acoblat a un sistema d’UHPLC (UHPLC-Q-TOF-IMS)
6560 Ion Mobility LC/Q-TOF. Agilent +info

Projecte: EQC2019- 006148-P
Finançament: 110.000 €
Citòmetre de flux espectral
Aurora. Cytek Biosciences +info


Fons Europeu de Desenv. Regional de la UE en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Convocatòria 2019.


Projecte: IU16-015983_CS 290721
Finançament: 519.500 €
Espectròmetre de masses
Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ (xip TRIVERSA NANOMATE + Cromatògraf EVOSEP) +info

Projecte: IU16-015644
Finançament: 593.000 €
Espectròmetre de masses
Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ (font Easy Spray + HPLC Easy 1200) +info


Fons Europeu de Desenv. Regional de la UE en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Convocatòria 2018.


Projecte: IU16-015923
Finançament FEDER del 50%: 1.675.000 €
Microscopi electrònic STEM/LTEM
NeoARM.JEOL Projecte MERIT

Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 2018. Convocatòria d'adquisició d'equipament científico-tècnic 2018


Projecte: EQC2018- 004353-P
Finançament: 191.658,50 €
Equip d’EA-IRMS
Flash IRMS acoblat a un Delta V Advantage. Thermo Fisher Scientific +info

Projecte: EQC2018- 004353-P
Finançament: 191.658,50 €
Dispositiu per a l'anàlisi automàtica de carbonats
Kiel IV. Thermo Fisher Scientific +info