Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

20.10.2021

Obertes dues convocatòries de beques de col·laboració amb els CCiTUB

El passat divendres, dia 15 d’octubre, es van obrir dues noves convocatòries de beques de col·laboració amb els CCiTUB, i el període de presentació de les mateixes estarà vigent fins el proper dia 15 de novembre. Entre les dues convocatòries sumen un total de 10 beques, les quals inclouen col·laboracions amb la unitat de Proteòmica (convocatòria 2021.5) i també amb les unitats de Criomicroscòpia, Difracció de Raigs X i les Unitats d’Experimentació Animal (convocatòria 2021.6).

En el cas de la convocatòria 2021.6, cal destacar que s’ha pogut oferir gràcies a una col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Banco Santander, el qual n'ha assumit el finançament.

Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària, tant acadèmica com personal, pels estudiants que cursen estudis en la UB en règim d'ensenyament oficial o propi. Gaudir d’una beca de col·laboració en alguna de les unitats dels CCiTUB pot permetre als estudiants de la UB ampliar la seva formació mitjançant la interacció amb instrumentació científica d’última generació.

Es pot accedir a la informació i documentació de les convocatòries via online, on també es poden complimentar els formularis de sol·licitud. En el cas de la beca 2021.6, és necessari presentar la sol·licitud tant en el formulari de la UB com en el que s’indica del Banco Santander per tal que sigui efectiva.

Els enllaços per a cadascuna de les convocatòries són els següents:

Convocatòria 2021.5

Convocatòria 2021.6