Centres Científics i Tecnològics UB

Equipament

Tecnologies

Biociències Materials Químiques
· Anàlisi d'interaccions moleculars · Anàlisi de superfícies (ESCA / Auger) · Anàlisi de metalls (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA)
· Citometria · Difracció de raigs X · Cromatografia de gasos - Espec. de masses aplicada
· Crio-microscòpia electrònica · Datació per radiocarboni · Espectrometria de masses de caracterització molecular
· Estabularis · Granulometria · Espectrometria de masses de relació isotòpica
· Genòmica · MET aplicada a materials · Espectroscòpia molecular
· Microscòpia electrònica (TEM/SEM) · Microscòpia de sonda pròxima (AFM, STM) · Espectroscòpia Raman
· Microscòpia òptica avançada · Microscòpia electrònica de rastreig · Mesures magnètiques
· Proteòmica · Microsonda electrònica · Polimorfisme i calorimetria
· Tècniques nanoBio SPM (AFM, STM) · Paleomagnetisme · Ressonància magnètica nuclear (RMN)
· Unitat Tècnica de Protecció Radiològica · Superfície específica BET i porosimetria · Tècniques mediambientals complementàries
· Mecànica, electrònica i de buit · Tècniques separatives (HPLC, HPLC-MS i HPLC-HRMS)

Equipaments

Anàlisi d'interaccions moleculars Aquí trobarà:
 • Biacore T200 (Cytiva).
Citometria Aquí trobarà:

·Campus Bellvitge:
 • Citòmetre separador MoFlo Astrios (Beckman Coulter), 4 làsers, 14 colors.
 • Citòmetre analitzador FACSCanto II (Becton Dickinson), 2 làsers, 6 colors.
 • Citòmetre analitzador FACScalibur, 2 làsers, 4 colors.
 • Citòmetre analitzador Gallios (Beckman Coulter), 3 làsers, 10 colors.
 • Lector de microplaques Fluostar optima (bmg) amb sistema d’injecció doble i regulació de temperatura.
· Campus Diagonal:
 • Citòmetre de masses Helios (Fluidigm).
 • Citòmetre separador Discover S8 (Beckton Dikinson) amb cabina de flux, 5 làsers, espectral.
 • Citòmetre separador Aria FUSION (Becton Dickinson), amb cabina de flux laminar incorporada, 4 làsers, 16 colors.
 • Citòmetre separador Aria SORP (Becton Dickinson), 4 làsers, 18 colors.
 • Citòmetre analitzador Gallios (Beckman Coulter), 3 làsers, 10 colors.
 • Citòmetre analitzador Aurora (Cytek), 4 làsers, espectral.
 • Equip de detecció d'antígens solubles Magpix (Luminex).
Crio-microscòpia electrònica Aquí trobarà:
 • Crio-Microscopi TEM Tecnai Spirit Twin (FEI) 120 kv LaB6 amb CCD Megaview 1kx1k i Tomografia.
 • Crio-Microscopi TEM Tecnai G2 F20 (FEI) 200 kv FEG amb CCD Eagle 4kx4k i Tomografia.
 • Microscopi TEM Jeol JEM 1010 100 kv amb CCD Megaview 1kx1k.
 • Microscopi òptic amb fluorescència DM2000LED Leica.
 • Crioultramicròtom Leica UC6/FC6 amb Cryosphere.
 • Crioultramicròtom EM UC7/FC7 Leica.
 • Ultramicròtom Leica UCT.
 • Ultramicròtom Ultracut E.
 • Criofixació/vitrificació per immersió: Vitrobot Mark III (FEI).
 • Criofixació per alta pressió EM HPM100 Leica.
 • Criosubstitució Leica AFS (2).
 • Criosubstitució Leica EM-AFS2.
 • Criofractura/freeze-etching BAF 060 BALTEC.
 • Laboratori in situ: micròtom parafina, microscopi òptic i accessoris.
 • Evaporador de carboni EM-ACE 600 Leica.
 • Lupa amb fluorescència SFL 100 per a MZ6 Leica.
 • Centrífuga refrigerada Eppendorf 5804R.
Estabularis Aquí trobarà:
 • Gàbies i racks d'estabulació.
 • Aquaris de vidre i tancs de polièster.
 • Campanes de seguretat biològica.
 • Campanes extractores.
 • Centrífugues.
 • Quiròfans experimentals.
 • Lupes cirurgia.
 • Ventiladors per a respiració assistida.
 • Equips d'anestèsia gasosa.
 • Autoclau.
 • Equip de bioluminiscència i fluorescència in vivo IVIS-Lumina III de Perkin Elmer.
 • Equip de bioluminiscència i fluorescència Aequoria de Hamamatsu.
 • Estabulació de rosegadors en condicions convencionals.
 • Estabulació de rosegadors en condicions SPF.
 • Estabulació de rosegadors en condicions de pressió negativa.
 • Estabulació de conills en condicions convencionals.
 • Estabulació de porcs en condicions convencionals.
 • Laboratoris experimentals a la zona convencional.
 • Laboratoris experimentals a la zona SPF.
 • Laboratoris de comportament a la zona convencional.
 • Laboratoris de comportament a la zona SPF.
 • Racks ventilats.
 • Gàbies de filtre.
 • Gàbies metabòliques.
 • Microscopi de Rastreig Làser Confocal i Multifotó amb Escàner Ressonant. Amb control de temperatura.
 • Equip d’imatge per Ressonància Magnètica Experimental 7T.
 • Irradiador biològic.
 • Software amb sistema de seguiment SMART 3.0.
 • Mantes tèrmiques.
 • Balances granetàries.
 • Balances de precisió.
 • SAS de peròxid d’hidrogen.
 • SAS UV.
 • Dutxa d’aire.
 • Sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015.
 • Software de gestió de la Unitat AniBio.
Genòmica Aquí trobarà:

Campus Bellvitge:
 • PCR quantitativa Real-time ABI Prism 7900 HT (Applied Biosystems).
 • PCR quantitativa Real-time QuantStudio 7 pro (Applied Biosystems).
 • Plataforma de separació d'àcids nuclèics basat en separació magnètica (Chemagen).
 • Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies).
 • Lector de microplaques Fluostar Optima (bmg) amb sistema d’injecció doble i regulació de temperatura.
Campus Diagonal:
 • Seqüenciador de DNA per electroforesi capil·lar ABI Prism 3730 Applied Biosystems (48 capil·lars).
 • Seqüenciador de DNA per electroforesi capil·lar ABI Prism 3730XL Applied Biosystems (96 capil·lars).
 • PCR quantitativa Real-time ABI Prism 7900 HT (Applied Biosystems).
 • PCR quantitativa Real-time Light Cycler 480 II (Roche).
 • PCR quantitativa Real-time QuantStudio 7 pro (Applied Biosystems).
 • Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies).
 • Termocicladors: PCR ABI 9700, PCR ABI 9800 Fast, PCR ABI 2400 i 2720 (Applied Biosystems); PCR Primus (MGW Biotech); PCR TC-412 (Techne).
 • Robot Biomeck NXp (Beckman Coulter).
 • Molinet per a la trituració i homogeneïtzació de mostres Mixer Mill MM 300 (Qiagen).
Microscòpia electrònica (TEM/SEM) Aquí trobarà:

Microscòpia electrònica de transmissió (TEM):
 • Microscopi electrònic de transmissió JEOL 1010 + Càmera CCD Orius (Gatan).
 • Ultramicròtom Ultracut E.
 • Ultramicròtom Ultracut (Reichert-Jung).
 • Ultramicròtom Leica UC7 amb càmara digital IC90-E.
Microscopia electrònica de rastreig (SEM):
 • Microscopi electrònic de rastreig JEOL JSM-7001F amb detectors d'electrons secundaris i retrodispersats.
 • Crytical point drying Polaron i Critical Point Drying Emitech.
 • SEM Coating System Fisons.
 • Evaporador de carboni Q150Tplus (Quorum).
Laboratori de preparació:
 • Centrífuga refrigerada MIKRO 200R (Hettich).
 • Osmòmetre 13/13 Dr Autocal (Roebling).
 • pH-metre pH-2001 (Crison).
 • Microscopi òptic OLYMPUS CX41RF amb càmera digital OLYMPUS DP70.
 • Microscopi òptic MOTIC BA410E amb càmera digital 3+ Moticam.
 • Lupa binocular SCZ-T4P Leica.
 • Lupa binocular SMZ745T Nikon.
Microscòpia òptica avançada Aquí trobarà:
 • Sala de cultius.
 • Estacions de treball amb programari especialitzat en tractament d'imatges (Fiji, ImageJ, MetaMorph, Imaris i Huygens).
Campus Bellvitge:
 • Microscopi confocal Leica TCS-SL amb detecció espectral.
 • Microscopi confocal espectral d'alta velocitat Zeiss LSM880.
 • Microscopi de fluorescència Axio Imager M2 Apotome 3 (Carl Zeiss)
 • Microscopi estereoscòpic de fluorescència, SteREO Lumar V12 (Carl Zeiss).
 • Microscopi Leica DMIRB.
 • Microscopi Nikon E800.
Campus Clínic:
 • Microscopi confocal espectral d'alta velocitat i multifotó Leica TCS-SP5.
 • Microscopi confocal espectral d'alta velocitat Zeiss LSM880.
 • Microscopi de fluorescència de camp ample Leica DMI6000 B.
 • Microscopi de llum transmesa i de fluorescència de camp ample Càmera Color Leica DMRB.
 • Microscopi de llum transmesa i de fluorescència de camp ample Càmera Color Olympus BX51.
 • Microscopi estereoscòpic de llum transmesa i fluorescència Càmera Color Leica MLZIII
 • Microinjector Leica ASTP.
 • Pistola Gènica Bio Rad.
Campus Diagonal:
 • Criòstat CM3050S Leica
 • Dispensador de parafina Ted-Pella XH-4002
 • Microscopi de fluorescència d’alta velocitat Leica Thunder.
 • Microscopi de llum transmesa i de fluorescència de camp ample Leica DMIRB
 • Microscopi estereoscòpic de fluorescència Leica MLZIII.
 • Microscopi confocal amb detecció espectral Leica SPII.
 • Microscopi confocal espectral Leica TCS-SPE.
 • Microscopi confocal espectral d'alta velocitat Zeiss LSM880.
 • Micròtom Leica RM 2135
Proteòmica Aquí trobarà:

Electroforesi:
 • Sistema de separació de proteïnes per 2D: IPGphor (Amersham Biosciences) i PROTEAN-IEF (Bio-Rad)
Anàlisi d'imatges:
 • Fluorescent scanner TYPHOON TRIO d' Amersham i DeCyder versió 6 per la fer la tècnica DIGE.
Escissió i digestió de taques de gel:
 • Digestor automàtic: Investigator ProGest (fins a 96 mostres) (Genomic Solutions).
Espectrometria de masses i cromatografia líquida:
 • Espectròmetre de masses de trampa de ions (LTQ Velos Orbitrap) amb accessori per a dissociació per transferència d'electrons (ETD) (Thermo Finnigan).
 • ESI-Ion Trap LCQ DECA XP (Thermo Finnigan).
 • Espectròmetre de masses: MALDI-TOF Voyager DE Prespective (Applied Biosystems).
 • Nanocromatògraf Líquid NanoLC-Proxeon-Easy i NanoLC-Ultra AS2 Eksigent.
Anàlisi de dades:
 • Llicència de programari ProteinProspector, SEQUEST i ProteomeDiscoverer 1.2 de Thermo Finnigan, i PEAKS de BioInformatics Solution.
Tècniques nanoBio SPM (AFM, STM) Aquí trobarà:
 • Microscopi de forces atòmiques (AFM):
  • Multimode 8 amb electrònica de control Nanoscope V (Bruker).
  • Dimension 3100 amb electrònica de control Nanoscope IV (Bruker).

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica Aquí trobarà:
 • Irradiador biològic d'animals i cèl·lules Shepherd Mark I30.
 • Comptadors de centelleig líquid Hidex 600 SLe.
 • Comptadors de centelleig líquid Wallac (models 1209, 1409).
 • Comptadors de centelleig líquid Packard (1500, 2100, 2810, 2900).
 • Comptadors de centelleig sòlid (gamma) Wallac (Compugamma).
 • Comptadors de centelleig sòlid (gamma) Packard (Cobra II).
 • Equips autoradiografia electrònica Biorad (Molecular Imager FX i FX Pro Plus).
 • Equip autoradiografia electrònica Molecular Dynamics (Typhoon 8600), Berthold (LB 124 SCINT).
 • Equipament mesura contaminació superficial FAG (Contamat FHT-111M).
 • Equipament mesura nivells radiació Thermo Scientific (RadEye), NE Technology (PDM1A).
 • Equipament mesura nivells radiació equips raigs X Atomtex (AT1123).
 • Equipament pel control de qualitat d’equips de raigs X RTI Electronics (Black Piranha), ETR1, maniquí Sedentex, etc..
 • Cabina de raigs X Hewlett Packard (Faxitron 43855 A).
 • Reveladors automàtics de pel·lícula radiogràfica Fuji (Medical Film FPM 100A).
 • Equipament de mesura de nivells de radó en aire Rad Elec Inc (Electets E-Perm).
 • Equipament específic per a la gestió de residus radioactius i de protecció radiològica.

Anàlisi de superfícies (ESCA / Auger) Aquí trobarà:
 • Espectroscopi de fotoelectrons PHI ESCA-5500.
 • Espectroscopi de fotoelectrons SPECS.SAGE-HR.
 • Microscopi Auger PHI SAM-670.
Difracció de raigs X Aquí trobarà:
 • Difractòmetre PANalytical X’Pert PRO MRD. Goniòmetre de textures d’alta resolució. Òptiques paral·leles i monocapil·lar. Monocromador de Bartel’s. Detector PIXcel.
 • Difractòmetre PANalytical XPert PRO MPD theta/theta. Configuracions de reflexió i transmissió. Carregador de mostres de 45 posicions. Criostat Oxford Cryosystems 700 series cryostream. Detector PIXcel.
 • Difractòmetre PANalytical XPert PRO MPD alpha1. Monocromador primari focalitzant. Carregador de mostres de 15 posicions. Detector X’Celerator.
 • Difractòmetre PANalytical XPert PRO MPD theta/theta. Configuració Bragg-Brentano. Cambra d’altes temperatures A PAAR HTK1200. Detector X’Celerator.
 • Difractòmetre INEL CPS-120. Detector posicional corbat de 120º. Monocromador primari i mirall parabòlic. Cambra de temperatures INEL FURCAP.
 • Difractòmetres Siemens D-500. Òptica d’incidència rasant i òptica divergent. Cambra de temperatura A PAAR TTK. Detectors de centelleig. Detector posicional BRAUN PSD.
 • Difractòmetre de monocristall Bruker D8 Venture. Microfonts de Cu i Mo. Goniòmetre de 4 cercles de geometria Kappa. Vídeo microscopi CCD integrat. Detector d’àrea Photon 100 CMOS. Criostat Bruker Kryoflex II.
Granulometria Aquí trobarà:
 • Analitzador de mida de partícula per difracció làser LS 13 320 (Beckman Coulter).
MET aplicada a materials Aquí trobarà:
 • Microscopi electrònic de transmissió JEOL JEM 2100, amb accessoris per a l'anàlisi EDX, detectors STEM anul·lars de camp fosc, precessió i tomografia.
 • Microscopi electrònic TEM 300KV Philips CM30
 • Microscopi electrònic Hitachi 800MT amb cambra Multiscan de Gatan.
 • Microscopi electrònic TEM 200KV amb canó d'emissió de camp JEOL JEM 2010F, amb espectròmetre de pèrdues d'energia (EELS) i filtrat d'imatges (GIF) i Unitat Z-STEM amb detector anular d'alt angle.
Microscòpia de sonda pròxima (AFM, STM) Aquí trobarà:

 • Microscopi de forces atòmiques (AFM):
  • Multimode 8 amb electrònica de control Nanoscope V (Bruker)
  • Dimension 3100 amb electrònica de control Nanoscope IV (Bruker)
 • Microscopi interferomètric / confocal Leica DCM3D.
Microscòpia electrònica de rastreig Aquí trobarà:
 • Microscopi ESEM Quanta 200 FEI, XTE 325/D8395.
 • Microscopi SEM Jeol J-6510 (Unitat de congelació, GATAN ALTO-1000, Detector EDS, Detector d'electrons retrodispersados).
 • Microscopi FESEM JEDL J-7100 (Espectròmetre de Catodeluminiscència GATAN MONO-CL4, Detector EDS, Detector electrones retrodispersats).
Microsonda electrònica Aquí trobarà:
 • Microsonda JEOL JXA-8230 (cinc espectròmetres WDS i un EDS).
Paleomagnetisme Aquí trobarà:
 • Desmagnetitzador tèrmic TD48EU (ASC Scientific).
 • Desmagnetitzador tèrmic MMDT80 (Magnetic Measurements Ltd.).
 • Desmagnetitzador tèrmic TSD1 (Schonstedt Instruments).
 • Desmagnetitzador per camps alternants GSD-5 (Schonstedt Instruments).
 • Magnetitzador d'impuls ASC IM10-30.
 • Magnetòmetre superconductor de roques 2G SRM755R (2G Enterprises).
 • Magnetòmetre spinner JR6A (Agico).
 • Kappabridge MFK2 amb forn CS4 i criostat CS-L (AGICO)
 • Susceptibilímetre magnètic KLY-2 (Geofyzica Brno).
Superfície específica BET i porosimetria Aquí trobarà:
 • Porosímetre i determinació de superfície específica BET: Micromeritics model Tristar 3000.
 • Picnòmetre d'heli Accupic 1330.
Mecànica, electrònica i de buit Aquí trobarà:
 • Fresadores universals equipades amb visualitzadors de cotes en els tres eixos i accessoris de precisió. (Lagun FU-TV.1250 i Lagun GVM 5-SP del grup Goratu).
 • Torn equipat amb visualitzador i amb capacitat de treball per a diàmetres de 400 mm Pinacho S-90/225.
 • Torn Harrison M-300.
 • Cisalla per tall de planxes.
 • Serra de trepar HB320SV i serra de superfícies planes.
 • Equip de soldadura Lincoln Electric Invertec V200-T.
 • Trepant Erlo-SPV amb bancada mòbil.
 • Elements de mesura i precisió.
Anàlisi de metalls (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA) Aquí trobarà:
 • Analitzador directe de mercuri Milestone DMA-80.
 • Espectròmetre d'ICP-MS Agilent 7500ce amb cel·la de reacció.
 • Espectròmetre d'ICP-MS Perkin-Elmer Nexion 350d amb cel·la de reacció.
 • Espectròmetre d'ICP-MS Perkin-Elmer Elan-6000.
 • Espectròmetre d'ICP-OES simultani Perkin Elmer Optima 3200 RL.
 • Espectròmetre d'ICP-OES simultani Perkin Elmer Optima 8300.
 • Espectròmetre d'ICP-MS multicol·lector Nu Instruments Plasma 3.
 • Espectrofotòmetre seqüencial de raigs X per dispersió de longituds d'ona (WDXRF) Panalytical, Axios PW 4400/40.
 • Espectrofotòmetre d'absorció atòmica amb flama AA240 FS (VARIAN).
 • Espectròmetre de masses de plasma d’inducció acoblat multi-col·lector (MC-ICPMS) Nu Instruments Plasma 3.
 • Sistema d’introducció de mostres desolvatador Aridus II.
Cromatografia de gasos - Espec. de masses aplicada Aquí trobarà:
 • Cromatògraf de gasos TRACE acoblat a Espectròmetre de masses DSQII (Thermo Fisher Scientific) amb injector automàtic TRIPLUS mòdul Head Space
 • Cromatògraf de gasos FocusGC–DSQII (Thermo Fisher Scientific) amb sistema de desorció tèrmica UNITY Series II (Markes International)
 • Cromatògraf de gasos 6890N amb espectròmetre de masses 5975 Inert XL (Agilent Technologies)
 • Cromatògraf de gasos 7890A amb espectròmetre de masses 5975C Inert XL (Agilent Technologies). Mostrejador Gerstel (injectors cis,TDU, HS, PTV)
 • Espectròmetre de masses 5973 amb sonda d’introducció directa (Agilent Technologies)
 • Cromatògraf de gasos GC2025 amb detector FID (Shimadzu)
 • Cromatògraf de gasos Trace 1300 amb detectors ECD i TCD (ThermoFisher Scientific)
 • Molí Criogènic SPEX Certiprep 6850
 • Analitzadors elementals Flash1112 i Flash 2000 (Thermo Scientific) i EA3100 (Eurovector)
Datació per radiocarboni Aquí trobarà:
 • Tub de combustió sota corrent d’oxigen.
 • Bomba de combustió sota pressió d’oxigen.
 • Sistema químic d’obtenció de diòxid de carboni per via humida, per descomposició àcida o per oxidació.
 • Sistema químic de purificació de diòxid de carboni.
 • Sistema químic per a la reducció de diòxid de carboni a benzè.
 • Comptador d’escintil·lació líquida Rackbeta 1217 (LKB-Wallac).
 • Comptador d’escintil·lació líquida LL/TL 2255 (Packard).
Espectrometria de masses
de caracterització molecular
Aquí trobarà:
 • Espectròmetre de masses 4800 Maldi-TOF/TOF (ABSciex).
 • Espectròmetre de masses LC/MSD TOF (Agilent Technologies) acoblat a sistema HPLC Agilent 1100.
Espectrometria de masses
de relació isotòpica
Aquí trobarà:
 • Espectròmetre de masses de relació isotòpica MAT 253 (ThermoFisher Scientific) amb:
 • Dispositiu d’anàlisi de carbonats Kiel IV
 • Sistema de bancada de gasos (Gas Bench), preconcentrador (Precon) i mostrejador automàtic GC Pal
 • Espectròmetre de masses de relació isotòpica Finnigan MAT 252 amb dispositiu d’anàlisi de carbonats Kiel III (ThermoFisher Scientific)
 • Espectròmetre de masses de relació isotòpica Delta Plus XP (ThermoFisher Scientific) amb:
 • Pirolitzador TC-EA amb mostrejadors de sòlids
 • Pirolitzador TC-EA amb mostrejadors de líquids
 • Analitzador elemental Carlo Erba 1108
 • Espectròmetre de masses de relació isotòpica MAT 253Plus (ThermoFisher Scientific) amb:
 • Cromatògraf de gasos GC Trace 1310 amb mostrejador Triplus RSH i interfícies GC Isolink II i ConFloIV
 • Sistema de bancada de gasos (Gas Bench), preconcentrador (Precon) i mostrejador automàtic GC Pal
 • Espectròmetre de masses de relació isotòpica Delta V Advantage amb un cromatògraf de gasos Trace GC i interfícies GCIsolink i ConFlo IV (ThermoFisher Scientific)
 • Espectròmetre de masses de relació isotòpica Delta V Advantage amb un analitzador elemental Flash IRMS i interfície CONFLO IV (ThermoFischer Scientific)
 • Espectròmetre de masses de relació isotòpica Delta Plus XP (ThermoFisher Scientific) amb:
 • Cromatògraf de gasos Agilent 6890 i interficie GC Combustion III
 • Cromatògraf de líquids Surveyor i interfície LC Isolink
 • Analitzador Picarro L2130i amb un vaporitzador HDS-2412 per isòtops estables de H2O
Espectroscòpia molecular Aquí trobarà:
 • Espectrofotòmetre UV-VIS, Specord 205, Analytik Jena.
 • Espectròmetre d'infraroig per transformada de Fourier Thermo IN10MX amb microscopi Imaging.
 • Espectròmetre d'infraroig per transformada de Fourier Perkin Elmer Frontier.
 • Espectropolarímetre Jasco J-815.
 • Sistema d'anàlisi d'imatges multiespectral MuSIS 2007.
 • Lupa Leica DMS300.
Espectroscòpia Raman Aquí trobarà:
 • Microscopi Raman i Fotoluminescència HR800 (LabRam)
 • Micro/macro Raman T64000 (Jobin Yvon) d’alta resolució espectral incloent baixa freqüència
 • Sistema d’anàlisi Raman amb fibres òptiques a 785 nm VisHead (Jobin Yvon) d’alta resolució espectral incloent baixa freqüència
 • Platina de refredament i escalfament Linkam (-196 i 600ºC)
 • 5 làsers (325 nm; 514nm; 532 nm; 785 nm; 1064 nm)
 • Mòdul ULF per fer mesures Raman de freqüències molt baixes entre 5 i 100 cm-1
Mesures magnètiques Aquí trobarà:
 • Espectròmetre de ressonància paramagnètica electrònica Bruker ESP300E.
 • Magnetòmetre SQUID Quantum Design MPMS XL.
Polimorfisme i calorimetria Aquí trobarà:
 • Calorímetre diferencial d'escombrat: DSC-822e/400 (Mettler Toledo).
 • Termobalança TGA-SDTA 851e/SF/1100 (Mettler Toledo).
 • Microcalorímetre isotèrmic de valoració Microcal VP-ITC.
 • Termomicroscopi Hot-Stage Linkam/Nikon.
 • Dynamic Vapor Sorption DVS-1000 de Surface Measurement Systems
Ressonància magnètica nuclear (RMN) Aquí trobarà:
 • Espectròmetre de RMN Bruker Avance Neo de 1000 MHz equipat amb criosonda.
 • Espectròmetre de RMN Bruker Avance Neo de 800 MHz equipat amb criosonda.
 • Espectròmetre de RMN Bruker Avance III de 600 MHz equipat amb criosonda.
 • Espectròmetre de RMN Varian VNMRS de 500 MHz.
 • 2 Espectròmetres de RMN Varian Mercury de 400 MHz.
 • Espectròmetre de RMN Bruker Avance III HD de 400 MHz equipat amb criosonda.
 • Espectròmetre de RMN Bruker Avance Neo de 500 MHz.
 • Espectròmetre de RMN Bruker Avance Neo de 400 MHz equipat amb criosonda.
Tècniques mediambientals complementàries Aquí trobarà:
 • Analitzador elemental TOC|MULTI N/C 3100 (Analytic Jena)
 • Cromatògraf líquid:
 • Bomba WATERS 515 HPLC
 • Columna IC-PAC Anions
 • Detector de conductivitat Waters 432 i UV/VIS KONTRON
 • Conductímetre CRISON 522
 • Microtaladre model MicroMill (Electro Scientific Lasers)
Tècniques separatives
(HPLC, HPLC-MS i HPLC-HRMS)
Aquí trobarà:
 • Cromatografia de líquids (HPLC).
  • Sistemes cromatogràfics Waters 600, Waters Alliance 2695, Waters Alliance 2795 acoblables a detectors d’absorbància (UV-VIS i DAD), fluorescència, índex de refracció, dispersió de llum (evaporatiu), electroquímic i de conductivitat elèctrica.
  • Cromatògraf Agilent HP 1100 amb detector DAD.
  • Cromatògraf UHPLC Acquity amb detector DAD.
  • Cromatògraf Jasco HPLC 2000 amb detector UV-VIS i de conductivitat elèctrica.
  • Cromatògraf Biochrom 30 amb derivatització post-columna amb ninhidrina per a l’anàlisi d’aminoàcids.
 • Espectrometria de masses de baixa resolució acoblada a cromatografia de líquids (HPLC-MS).
  • Espectròmetre de masses de triple quadrupol 4000 QTRAP (AB SCIEX) acoblat a cromatògraf UPLC Waters Acquity.
  • Espectròmetre de masses de triple quadrupol AB SCIEX 6500 QTRAP acoblat a cromatògraf UHPLC Agilent 1290 Infinity.
  • Espectròmetre de masses de triple quadrupol SCIEX 7500 QTRAP acoblat a cromatògraf UHPLC Agilent 1290 Infinity II.
 • Espectrometria de masses d’alta resolució acoblada a cromatografia de líquids (HPLC-HRMS).
  • Espectròmetre de masses LTQ-Orbitap Velos (Thermo Fisher Scientific) equipat amb trampa d’ions i analitzador de transformada de Fourier, acoblat a cromatògraf UHPLC Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific).
  • Espectròmetre de masses QTOF Agilent 6560 equipat amb cel·la de mobilitat iònica, acoblat a cromatògraf UHPLC Agilent 1290 Infinity II.
  • Espectròmetre de masses Orbitrap IQ-X (Thermo Scientific) equipat amb trampa d’ions, quadrupol i analitzador de transformada de Fourier, acoblat a cromatògraf UHPLC Vanquish Flex (Thermo Scientific).