Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

05.05.2021

Nova prestació: Correlative Light-Electron Microscopy (CLEM)

Les unitats de Microscòpia Electrònica TEM-SEM i de Microscòpia Òptica Avançada ubicades al Campus de Medicina-Clínic August Pi i Sunyer (ambdues dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona CCiTUB), gràcies a la col·laboració dels professors Carles Enrich i Carles Rentero del departament de Biomedicina UB, estan en disposició d’oferir la possibilitat de dur a terme experiments de correlació entre totes dues tècniques de caracterització. La coneguda tècnica CLEM (pel seu nom en anglès: Correlative Light-Electron Microscopy) permet dur a terme estudis complementaris treballant conjuntament amb microscòpia de fluorescència confocal (CLSM, amb el qual, gràcies a diferents fluorocroms, es pot dur a terme la localització de determinades biomolècules) i microscòpia electrònica de transmissió (TEM, obtenint imatges a magnificacions elevades, entrant a la nanoescala). La correlació d’ambdós resultats millora la comprensió dels processos cel·lulars, relacionant l’expressió funcional amb les estructures on es dóna.

En les imatges es mostren imatges de TEM i CLSM sobre una mateixa cèl·lula HeLa a la qual se li ha induït l’acumulació de colesterol lliure als endosomes tardans i lisosomes (en verd, pel marcatge amb anti-LBPA). El nucli es mostra en vermell (marcatge ToPro-3) i el colesterol lliure en blau (tinció amb filipina). L’inset mostra els compartiments cel·lulars on s’acumula el marcatge anti-LBPA.

Imatge cedides per Carles Enrich i Carles Rentero.