Centres Científics i Tecnològics UB

ServeisBiociències

Anàlisi d'interaccions moleculars,  Citometria,  Crio-microscòpia electrònica,  Estabularis,  Genòmica,  Microscòpia electrònica (TEM/SEM),  Microscòpia òptica avançada,  Proteòmica, Tècniques nanoBio SPM (AFM, STM), Unitat Tècnica de Protecció radiològica


Materials

Anàlisi de superfícies (ESCA / Auger),  Difracció de raigs X,  Granulometria,  MET aplicada a materials,  Microscòpia de sonda pròxima (AFM, STM) i interferometria-confocal,  Microscòpia electrònica de rastreig,  Microsonda electrònica,  Paleomagnetisme,  Superfície específica BET i porosimetria,  Mecànica, electrònica i de buit


Químiques

Anàlisi Elemental Orgànica,  Anàlisi de metalls (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA),  Cromatografia de gasos - Espec. de masses aplicada,  Datació per radiocarboni,  Espectrometria de masses de caracterització molecular,  Espectrometria de masses de relació isotòpica,  Espectroscòpia molecular,  Espectroscòpia Raman,  Mesures magnètiques,  Polimorfisme i calorimetria,  Ressonància magnètica nuclear (RMN),  Tècniques mediambientals complementàries, Tècniques separatives (HPLC, HPLC-MS, HPLC-HRMS)