Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

21.11.2014

Els CCiTUB han participat en l’elaboració de Guies de Seguretat del Consell de Seguretat Nuclear (CSN)

Els CCiTUB a través de la responsable de Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR), la Dra. Immaculada Rafecas, ha participat en l’elaboració de la revisió de la Guia de Seguretat del CSN "Bases para elaborar la información relativa a la explotación de instalaciones radiactivas".

Es tracta d’una Guia de Seguretat que ha estat finalment aprovada pel Ple del Consell de Seguretat Nuclear en la seva reunió de data 1 d'octubre de 2014, amb la referència GS-05.08 revisió 1, i que encara no ha estat publicada. Aquesta Guia fa referència a les recomanacions bàsiques per elaborar la informació que el CSN estima que ha de contemplar-se en l'anomenat "Diari d'Operacions", en els registres i en els informes d'explotació de les instal·lacions radioactives, i per tant és de cabdal importància en el funcionament diari d'aquestes instal·lacions.

La Unitat Tècnica de Protecció Radiològica dels CCiTUB participa activament de manera habitual en la revisió de Guies i Instruccions de Seguretat del CSN. Aquest és l'únic organisme estatal competent en matèria de protecció radiològica, i els CCiTUB col·laboren aportant comentaris que milloren l'adequació de les normes a la situació que s'estigui regulant, fruit de la seva amplia experiència en la gestió d'instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria, així com de raigs X amb finalitat de diagnòstic mèdic.