Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

21.02.2014

Formació als estabularis

Durant les pròximes setmanes, en concret els dijous dia 27 de febrer i 6 de març, de 12 a 14 hores, tindrà lloc a l’Aula dels CCiTUB, ubicada a l’edifici del carrer Lluís Solé i Sabarís, el seminari titulat "Aplicació del sistema de gestió informàtica dels estabularis".

Aquest seminari, que s’engloba dins del marc dels Seminaris Tecnològics dels CCiTUB 2014, té caire exclusivament intern i està destinat a tot el personal tècnic dels sis estabularis que formen part dels CCiTUB i que estan repartits per tota la geografia dels campus UB, en concret: Facultat de Medicina, Facultat de Biologia, Hospital de Bellvitge, Facultat de Farmàcia, Edifici Docent Sant Joan de Déu i Facultat de Psicologia.

Al seminari s’explicaran les instruccions bàsiques per a l’explotació dels diferents mòduls de l’aplicació informàtica de gestió dels estabularis. Aquests mòduls són: usuaris, procediments, comandes d’animals, gestió d’animals i colònies, facturació i informes estadístics.

L’existència d’aquest programari de gestió afavoreix el flux d’informació entre els tècnics dels estabularis i permet que els usuaris de les instal·lacions tinguin dades precises dels serveis dels quals es beneficien.