Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

08.01.2014

Presentació de la Tesi Doctoral "Towards a new dimension in analytical TEM: EELS, Tomography and the spectrum volume"

El Dr.Lluís Yedra, de la tecnologia de MET aplicada a materials, va dur a terme el passat 18 de desembre l'acte de defensa de la seva tesi doctoral, la qual porta per títol "Towards a new dimension in analytical TEM: EELS, Tomography and the spectrum volume" i que ha estat dirigida per la Dra. Francisca Peiró Martínez del Departament d'Electrónica de la UB i per la Dra. Sonia Estradé Albiol, tècnic de la Tecnologia MET aplicada a materials dels CCiTUB.

En el microscopi electrònic de transmissió (MET), es poden obtenir imatges d’una mostra des de diferents angles i posteriorment reconstruir aquestes imatges en tres dimensions (3D). Per altra banda, les interaccions dels electrons del feix amb els electrons de la mostra poden ser analitzades mitjançant l’espectroscòpia de pèrdues d’energia dels electrons (EELS), obtenint així informació química de la mostra. En aquesta tesi s'ha aconseguit combinar ambdues tècniques per tal d'obtenir informació química en 3 dimensions a la nanoescala.

Actualment els CCiTUB compten amb aproximadament uns 170 tècnics altament qualificats, els quals aporten a l'usuari assessorament tècnic especialitzat en els treballs que realitzen. Aquest és un aspecte diferencial dels CCiTUB que incrementa de manera notable el valor afegit de les prestacions que s’ofereixen des de les diferents tecnologies.