Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

26.07.2021

Millores en la caracterització de microplàstics

En els darrers mesos, a la Unitat d’Espectroscòpia Molecular han continuat millorant el mètode per a l’anàlisi de microplàstics per Espectroscòpia d’Infraroig en diverses matrius.

En qualsevol estudi de microplàstics en animals, aliments, sòls, sorres, aigües.... és molt important poder aïllar-los de la seva matriu, que sovint és complexa i requereix digestions enzimàtiques, químiques, flotació,... fins arribar a la filtració on aquestes fibres i partícules queden netes sobre un suport sec.

Els filtres habituals de tefló, policarbonat, alúmina,... interferien a l’espectre d’infraroig durant l’anàlisi. Per tal de realitzar una bona caracterització de la mostra era necessari doncs treure els microplàstics del filtre i col·locar-los sobre un suport que permetés la seva anàlisi per transmissió o reflexió. Els únics suports que permetien aquesta anàlisi podien ser d’or o alumini per reflexió, i de fluorur de calci per transmissió.

Aquest procés requeria un temps llarg i expertesa per poder manipular aquestes partícules que sovint tenen dimensions de fins a 15 micres i col·locar-les el més juntes possible sobre els suports esmentats per posteriorment poder adquirir un mapa amb el detector d’imatges i caracteritzar les partícules.

Després de realitzar proves i havent consultat diferents referències bibliogràfiques, des de la Unitat d’Espectroscòpia Molecular es va adquirir un equip de filtració de 13mm que permet el filtratge dels microplàstics de mida més petita. D’igual manera, es va decidir treballar amb filtres de silici. Els filtres d’aquest material poden utilitzar-se per transmissió o reflexió, no interfereixen en l’espectre d’infraroig i són reciclables, contribuït així a la reducció dels productes de rebuig al laboratori.

Aquest mètode permet analitzar directament la superfície on s’han filtrat les partícules i fibres.