Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

11.08.2019

Publicació del protocol "Cryo-transmission Electron Microscopy of Outer-inner Membrane Vesicles Naturally Secreted by Gram-negative Pathogenic Bacteria"

La Dra. Lidia Delgado, responsable de la Unitat de Criomicroscòpia dels CCiTUB, ha publicat juntament amb professors del Departament de Sanitat, Biologia i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia de la UB i de la Divisió de Nanoscòpia de la Universitat de Maastricht, l’article “Cryo-transmission Electron Microscopy of Outer-inner Membrane Vesicles Naturally Secreted by Gram-negative Pathogenic Bacteria“ a la revista de protocols Bio-protocol (free to the research community).

Des de la pròpia publicació, s’ha convidat al grup d'investigació a detallar el protocol de preparació que es fa habitualment per a cryo-TEM degut a la seva expertessa tècnica i a l´impacte que tenen els articles sobre vesícules de membranes prèviament publicats pel grup on s´ha utilitzat aquest protocol.

Les vesícules de membrana bacterianes tenen implicació en la secreció de proteïnes, lípids, RNA, DNA i altres molècules efectores. Aquesta capacitat per a interactuar i entrar a les cèl·lules hoste ha portat a desenvolupar un camp d´investigació en expansió que explora les possibles aplicacions clíniques i biotecnològiques.

La criomicroscòpia electrònica és molt útil en la caracterització estructural de les vesícules de membrana perquè la preservació assolida es considera la més propera a com estaria la mostra en el seu ambient, evitant així els artefactes típics d´altres mètodes de preparació per a microscòpia electrònica de transmissió convencional a temperatura ambient. Això s´aconsegueix gràcies a una crioimmobilització, que permet transformar l´aigua de la mostra directament en gel vitri evitant la formació de cristalls, seguida de una observació de la mostra a temperatures criogèniques.

Aquesta publicació detalla tot el procés de preparació optimitzat per a aquest tipus de mostres, que és la part més crítica per a obtenir bons resultats i la que no se sol explicitar en detall en els articles habituals. D´aquesta manera podria ajudar a altres laboratoris que necessitin dur a terme criomicroscòpia electrònica de vesícules de membrana bacteriana o d´altres tipus de sistemes membranosos, com ara vesícules extracel·lulars, alliberades per organismes de qualsevol domini de la vida (Eukarya, Archea, Bacteria) i que es considera que intervenen com a comunicasomes entre cèl·lules; així com també de liposomes o altres formulacions lipídiques, que s´utilitzen en sistemes de vehiculització de fàrmacs.

Per a més informació consulteu aqui [+]