Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

05.12.2017

Publicació de l'article “Polymorphism in secondary squaramides: on the importance of π–interactions involving the four membered ring”

El Dr. Rafel Prohens, responsable de la tecnologia de Polimorfisme i Calorimetria dels CCiTUB, i la Dra. Mercè Font de la tecnologia de Difracció de Raigs X, han participat com a coautors en la publicació de l’article: “Polymorphism in secondary squaramides: on the importance of π–interactions involving the four membered ring” que ha estat publicat a la revista “CrystEngComm” de la Royal Society of Chemistry el dia 1 de Desembre de 2017.

El resum de l'article és el següent:

"We report four new squaric acid derivatives X-ray solid state structures, i.e. three polymorphs of 3,4-bis((2-(dimethylamino)ethyl)amino)cyclobut-3-ene-1,2-dione (1a-c) and a co-crystal of compound 1 and resorcinol (2). All structures form interesting supramolecular assemblies in the solid state that have been analyzed using high level DFT calculations and molecular electrostatic potential (MEP) surface calculations. A combination of H-bonding and π–π stacking interactions of the cyclobutenedione rings are crucial for the formation of the supramolecular assemblies in the solid state. Moreover, unusual antiparallel CO•••CO interactions observed in the X-ray structure of one of the polymorphs of 1 and the lp–π interactions between one oxygen atom of resorcinol and the squaramide ring in 2 have been characterized using the Bader’s theory of “atoms-in-molecules” (AIM)."

Per a més informació, podeu accedir al següent link: [+].